ក្រុមហ៊ុន Yahoo យល់ព្រមបង់ប្រាក់ 50 លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយរឿងក្តីរំលោភទិន្នន័យ

0

ក្រុមហ៊ុន Yahoo ​ព្រមព្រៀងបង់ប្រាក់ចំនួន 50 លានដុល្លារ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបណ្តឹង ដែល ប្តឹងក្រុមហ៊ុនចំពោះការរំលោភបំពានទិន្នន័យ ដែលក្រុមហ៊ុន​រងគ្រោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។  នៅ ថ្ងៃទី 23 ខែតុលាក្រុមហ៊ុន Yahoo ​ឱ្យដឹងថាខ្លួននឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន 50 លានដុល្លារ និងផ្ដល់ សេវាពិនិត្យតាមដានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួនពីរឆ្នាំ ដល់ 200 លាននាក់ ដែលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល និង ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវ​បង្ហាញនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុសន្តិសុខទិន្នន័យ។

ព្រឹត្តិការណ៍នោះ​លាត ត្រដាងនូវគណនី Yahoo ចំនួន 3 ពាន់លាន។  នៅក្នុងដំណោះស្រាយនេះក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម Internet ​និយាយថាវានឹងមានការខាតបង់ដល់មនុស្សជាង 200 លាននាក់ ដែលមានគណនីសរុបចំនួន 1 ពាន់លាននៅពេលមានការរំលោភនោះ។ ក្រុមហ៊ុន Altaba Inc ដែលក្រុមហ៊ុន Yahoo ​បង្កើត ឡើងបន្ទាប់ពីខ្លួន​យល់ព្រមលក់សេវាកម្មឌីជីថលរបស់ខ្លួនទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Verizon Communications ​បង់ប្រាក់ចំនួនពាក់កណ្តាលទៀតទៅឱ្យគណៈកម្មការ មូលបត្រសហរដ្ឋ អាមេរិកដើម្បីជាការផាកពិន័យចំពោះការខកខានរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ព័ត៌មានអ៊ីម៉ែលដើម្បីបង្ហាញពី ឧបទ្ទវហេតុនេះ។

យោងតាមសារព័ត៌មាន AP News ​ឱ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Yahoo នឹងចំណាយ ប្រាក់ចំនួន 25 ដុល្លារ ក្នុងមួយម៉ោង សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹង ការលួចទិន្នន័យ។ ការទូទាត់ដែលនៅតែកំពុងរង់ចាំការសម្រេចពីតុលាការនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាន់គណនីដែលមានការបាត់បង់ឯកសារដើម្បីសុំសំណងរហូតដល់ 15 ម៉ោង។ អ្នកដែលគ្មានការបាត់បង់ឯកសារអាចស្នើសុំ សំណងដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេល ៥ ម៉ោង។

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាបណ្ដាញក៏​យល់ព្រមផ្តល់ជូនបុគ្គលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AllClear ដែលជាក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យឥណទានរយៈពេល 2 ឆ្នាំ។ អត្រាលក់រាយ រយៈពេលពីរឆ្នាំនៃសេវាកម្ម AllClear មានចំនួន 359 ដុល្លារ ឬប្រហែល 15 ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ វានៅ តែត្រូវ​គេមើលឃើញថា តើក្រុមហ៊ុន Yahoo នឹងទូរទាត់អត្រាពិតប្រាកដនោះដែរឬទេ។  នៅពេល នេះមានសវនាការមួយដែលត្រូវ​គេគ្រោងសម្រាប់ ថ្ងៃទី 29 ខែ វិច្ឆិកា ដើម្បីយល់ព្រមដោះស្រាយ បឋមនៅមុខចៅក្រមស្រុក Judge Lucy Koh នៅ San Jose រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា។ ប្រសិនបើកិច្ចព្រម ព្រៀងនេះត្រូវបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុន Yahoo នឹងបង់ប្រាក់ 38 លានដុល្លារ បន្ថែមទៅឱ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនក្នុង ថ្លៃសេវា និងថ្លៃចំណាយផ្នែកច្បាប់៕

ប្រភព៖

https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/yahoo-to-pay-50-million-in-damages-to-settle-data-breach-lawsuit/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here