កម្មវិធីជជែកកំសាន្ត Knuddels រងការពិន័យប្រាក់ 20000 ផោន នៅក្រោមច្បាប់របស់ GDPRដោយសារការរក្សា Password អតិថិជនក្នុង Plain Text

0

កម្មវិធីជជែកកំសាន្ត Knuddels ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 20.000 អឺរ៉ូ សម្រាប់ការរំលោភលើកាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួន ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។ កាលពី ខែ កក្កដា ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវវាយប្រហារដោយពួក Hacker ហើយពួកគេលួច អាសយដ្ឋាន 808,000 និងឈ្មោះក្លែងក្លាយ ជាង 1,8 លាន។ វាកាន់តែអាក្រក់បើអ្នកប្រើអត្តសញ្ញាណ តែមួយនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត។

នៅលើប្រអប់សំបុត្រ 808,000 បង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន ផ្ទៀងផ្ទាត់មានតែប្រអប់សំបុត្រ 320,000 ប៉ុណ្ណោះ Knuddels បោះផ្សាយការជូនដំណឹងពីការ រំលោភបំពាន និងស្នើសុំឱ្យអ្នកប្រើផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណចូលរបស់ពួកគេ និងជូនដំណឹង ឧប្បត្តិហេតុដល់អាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យ Baden-Württemberg។ ទិន្នន័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលលាតត្រដាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាង 8.000 នាក់នៅលើ Pastebin និងទិន្នន័យជាច្រើនទៀតនៅលើ Mega Cloud storage។

លោក Stefan Brink ស្នងការ ការពារទិន្នន័យ Baden-Wuerttemberg និយាយថា ក្រុមហ៊ុនគួរតែធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារ សន្តិសុខ Cybersecurity agency ហើយគួរតែធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ដែល រាយការណ៍ពី Spiegel ។  “អ្នកដែលរៀនពីគ្រោះថ្នាក់ និងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយតម្លាភាព ដើម្បី លើកកម្ពស់ការការពារទិន្នន័យអាចលេចឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើង ដូចជា ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលរងការ វាយប្រហារពីពួក Hacker” ។

លោក Holger Kujath នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Knuddels GmbH & Co. KG និយាយថា ការវាយប្រហារដោយស្វ័យប្រវត្តិ គឺជាការសាកល្បងពិតប្រាកដនៃភាពតាន តឹង ចំពោះ Knuddels យើងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើភ្លាមៗ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខ ព័ត៌មានវិទ្យា។

ច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យទូទៅ (GDPR) អនុវត្តនៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ច្បាប់ថ្មីនេះ អនុវត្តចំពោះគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ដែលប្រមូល និងដំណើរការទិន្នន័យ ដែលជា របស់ប្រជាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុប។ ក្រុមហ៊ុននេះកាត់បន្ថយ 4 ភាគរយ នៃចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ដែលសម្រេចនៅទូទាំងពិភពលោក ដែលមានចំនួន 20 អឺរ៉ូ រាយការណ៍ដោយ Spiegel ៕

ប្រភព៖ https://gbhackers.com/knuddels-chat-app-fined/

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here