សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ការវាយប្រហារទៅលើ IoT ដ៏មានគ្រោះថ្នាក់អនុញ្ញាតឱ្យហេគឃ័រធ្វើការហេគ និងគ្រប់គ្រងទៅលើរថយន្តរបស់អ្នក

0

Internet of Things (IoT) ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការភ្ជាប់នូវអ្វីដែលមិនគួរឱ្យជឿ​ឥឡូវនេះផ្តល់នូវលទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់យានយន្តទៅជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។ ជាមួយនេះគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យដែលវាមានក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដើម្បី បង្កើនសន្តិសុខអ្នកសម្រាប់ដែលស្ថិតក្នុងលក្ខណ្ឌដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានពិតប្រាកដអំពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ ឧប្បត្តិហេតុនៅលើ ផ្លូវហានិភ័យអាកាសធាតុ និងប្រភេទទិន្នន័យណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាព និងភាពទុកចិត្តរបស់យើង។

នៅប្រទេសជាច្រើន ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាច្រើនឆ្នាំត្រូវការប្រព័ន្ធ GPS (ផ្កាយរណប) ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងយានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ គេឈប់និយាយអំពី ប្រព័ន្ធ GPS  ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទូរស័ព្ទ ឬបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តទៀតហើយ​ប្រសិនបើមិនមាន​រថយន្តទាំងស្រុង។ ការភ្ជាប់យ៉ាងពេញលេញលើយាន្តជំនិះមានន័យថា ប្រសិនបើយើងរកឃើញថា មាននរណា ម្នាក់បានលួចវានោះយើងអាចបិទវាភ្លាមៗឬប្រសិនបើមានមូលហេតុខ្លះដែលធ្វើឱ្យយើងមិនអាចបន្តបើកវាបាននោះ អ្នកអាចឱ្យនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តបានធ្វើការបញ្ជាវាពីចម្ងាយ នៅពេល ដូច្នេះវាអាចជួលសម្រួលពេលដល់អ្នកបើកបរក្នុងការគ្រប់គ្រងវាឡើងវិញបាន។ ការអភិវឌ្ឍថ្មីបង្ហាញថា​រថយន្តនេះអាចធ្វើដំណើរទៅដោយឯករាជ្យទៅទីជំរក ឬមន្ទីរពេទ្យ ដែលនៅជិតបំផុតក្នុងករណីមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់។

ប៉ុន្តែមានអ្វីជាច្រើនដែលភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត ដែលមានការកំណត់រចនា សម្ព័ន្ធសន្ដិសុខមិនល្អ ឬការសរសេរកម្មវិធីមិនល្អលើឧបករណ៍ ដែលផ្តល់លទ្ធភាពវាយ ប្រហារ ដែលការវាយប្រហារផ្លាស់ប្តូរមុខងាររបស់រថយន្តពីចម្ងាយការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ ការលួចប្លន់ ឬការលួចពីចម្ងាយ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬបិទដំណើរការ រថយន្តនៅកណ្តាលផ្លូវមួយ។

នៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់អាចរកឃើញរថយន្តឧស្សាហកម្មប្រហែល ៤០ លានគ្រឿង អាចត្រូវគេចូលទៅដល់ និងគ្រប់គ្រងបានក្នុងពេលជាក់លាក់មួយ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការចំណេះដឹងកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អ។ គេកំពុងនិយាយអំពីឧបករណ៍ដែលមិនត្រូវការអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីភ្ជាប់ និងគ្រប់គ្រងលើយាន្តពីចម្ងាយ។

សម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព យើងមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីយានយន្តទាំងនេះបានទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកស្រាវជ្រាវណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហានេះគេអាចធ្វើពិភាក្សាអំពីវាបាន។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលខុសត្រូវលើគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដោយកំណត់ថ្លៃតាម ស្ថិតិ អាយុរថយន្ត អាយុពណ៌រថយន្ត អាយុអាយុប័ណ្ណបើកបរ និងភេទរបស់អ្នកបើកបរ ក្នុងចំណោមទិន្នន័យផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែគំរូទាំងនោះរងការបាត់បង់គុណតម្លៃប្រសិនបើយើ ងគិតអំពីហានិភ័យថ្មីដែលបង្កើតឡើងនៅពេលភ្ជាប់ជាមួយយានយន្តរបស់យើងទៅជាមួយបណ្តាញអ៊ីនធើណេត។

ផលប៉ះពាល់ពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេតមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយវាហាក់បីដូចជាគ្មានការធានារ៉ាប់រងណាដែលបានចាត់វិធានការលើរឿងនេះទេ ហើយក៏មិនមាន ប្រភេទព័ត៌មានណាអាចមានតម្លៃនៅពេលផ្តល់ព័ត៌មានពីគោលនយោបាយនោះដែរ (policy ) ។គុណសម្បត្តិនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធើណែតមានភាពទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមាន លទ្ធភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ និងធ្វើឱ្យយាន្តទាំងនោះមានលក្ខណៈ មិនសូវទាក់ទាញដល់អ្នកវាយប្រហារដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបរ អ្នកដំណើរ​ថ្មើរជើង អ្នកបើកបរផ្សេងទៀត និងយានជំនិះខ្លួនឯង។

យើងត្រូវតែដឹងពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនិងប្រើមធ្យោបាយដើម្បីធានាឱ្យបានកម្រិតសន្តិសុខល្អប្រសើរ។ តាមការដកស្រងពីបណ្ឌិត Ph.D. Jesus Friginal បង្ហាញថា តំរូវការចាំបាច់ក្នុង​ការធ្វើជាផ្លូវការ និងធ្វើតេស្តមុខងារលើប្រព័ន្ធមិនមានដំណើរការត្រូវការកំណត់ឱ្យមាន សុពលភាព។ រធ្វើតេស្តមុខងារមិនត្រឹមតែបង្ហាញថា ​ប្រព័ន្ធត្រូវធ្វើអ្វីដែលវាគួរតែទេ ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថា កុំធ្វើអ្វីដែលវាមិនគួរធ្វើ។ ការធ្វើតេស្តដែលមិនដំណើរការត្រូវទទួលបានការផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការស្ថិត នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃភាពតានតឹងលើបញ្ហាសុវត្ថិភាព៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/iot-attacks-leads-someone-drive-car/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here