ក្រុមហ៊ុន Apple ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ iOS, Safari, iCloud, watchOS និង tvOS

0

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសន្ដិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ចេញផ្សាយសម្រាប់ខែនេះ និងភាពងាយរងគ្រោះមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS, Safari, iCloud, watchOS, tvOS និង High Sierra។ រួមជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុន Apple បញ្ចេញកំណែចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS គឺ 12.1.1, MacOS គឺ 10.14.2, tvOS គឺ 12.1.1 និង watchOS គឺ 5.1.2។

ភាពងាយរងគ្រោះសំខាន់មួយចំនួនត្រូវជួសជុលនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះរួមបញ្ចូល ទាំងការអនុវត្តកូដ, address bar spoofing, ការបដិសេធការវាយប្រហារ, ការផ្តល់សិទ្ធិ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 12.1.1 ចេញផ្សាយជាមួយនឹងការជួសជុលដ៏សំខាន់សម្រាប់ FaceTime ដែលចាក់សោរអេក្រង់ទំនាក់ទំនងត្រូវរកឃើញដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខលោក Jose Rodriguez ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារក្នុងតំបន់អាចមើលទំនាក់ទំនងពីអេក្រង់ចាក់សោរ។

ការធ្វើឱ្យអាប់ដេត Safari ជួសជុលភាពងាយរងគ្រោះដ៏សំខាន់មួយ ដែលធ្វើឱ្យវាមិនអាចទៅរួចទេ សម្រាប់អ្នកប្រើដើម្បីលុបប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ ភាពងាយរងគ្រោះនៃការអនុវត្តកូដដោយបំពានជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ iCloud សម្រាប់ Windows 7.9 និង Apple ជួសជុលកំហុស WebKit មួយចំនួន និងចេញផ្សាយ Safari 12.0.2 ។

យោងទៅតាមក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់ការការពារអតិថិជនរបស់យើង ក្រុមហ៊ុន Apple មិន បង្ហាញពីការពិភាក្សា ឬបញ្ជាក់ពីបញ្ហាសន្តិសុខទេ រហូតទាល់តែមានការស៊ើបអង្កេតណាមួយ ហើយ ការជួសជុល ឬការចេញផ្សាយអាចរក៕

ប្រភព៖​

https://gbhackers.com/apple-security-updates/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here