ប្រទេសចិនបិទ Bing របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ទោះបីជាឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវក៏ដោយ

0

ចិនបិត search engine Bing ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Microsoft បន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹងពីអ្នក ប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេស កាលពីថ្ងៃពុធដោយសារមានការព្រួយបារម្ភ។

ដូច្នេះ Bing ក្លាយជាសេវាកម្មចុងក្រោយដែលត្រូវបានបិទដោយរដ្ឋាភិបាលចិនហៅថា Great Firewall of China ដែលរាំងខ្ទប់គេហទំព័ររាប់ពាន់ដែលមានប្រភពដើមនៅភាគខាងលិចរួមមាន Facebook, WhatsApp, Twitter, Yahoo និង Google។ ព័ត៌មាននេះបានធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់ Microsoft បានធ្វើតាម ក្បួនច្បាប់ដ៏តឹងរឹងរបស់ប្រទេសចិនស្តីពីការស្វែងរក។

គេហទំព័រ Online WebSitePulse បានបញ្ជាក់ថា cn.bing.com ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចិន ចាប់តាំងពី ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2009 – មិនអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេស។ បន្ទាប់ពីបានស៊ើបអង្កេតពីអ្នកប្រើប្រាស់ចិន អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ជាក់ថា   “Bing បច្ចុប្បន្នមិនអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងចូលរួមដើម្បី បង្កើតជំហានបន្ទាប់ទៀត”។

Bing របស់ Microsoft បានក្លាយជាម៉ាស៊ីនស្វែងរកធំទី 2 ដែលហាមឃាត់មិនឱ្យចូលប្រទេសចិន បន្ទាប់ពី Google បានចាកចេញពីប្រទេសនេះរួមជាមួយគេហទំព័រ Google ដទៃទៀតក្នុងឆ្នាំ 2010 ចៀសវាងការត្រួតពិនិត្យរបស់ចិន។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Google បានបង្ហើបឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Google បានធ្វើការយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងការស្វែងរកម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការត្រលប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសចិន បន្ទាប់ពីអវត្តមានរយៈពេល 8 ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសនេះ ជាមួយទីផ្សារអ៊ីនធរ័ណែត ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។

ទោះបីជាគេមិនដឹងពីមូលហេតុនៃការហាមឃាត់ក៏ដោយ ក៏ការហាមឃាត់នេះបានកើតឡើង បន្ទាប់ពី ក្រុមហ៊ុនរុករកកំពូលរបស់ចិន Baidu ទទួលពាក្យបណ្តឹងថាគ្មានគុណភាពពីក្រុមហ៊ុនព័ត៌មាន Baijiahao នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់ខ្លួនដោយបានបន្ទាបភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន។ សារព័ត៌មាន Financial Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថា Bing ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលទៅក្នុង ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចិនបានប្រកាសថា Bing ត្រូវបានទប់ស្កាត់នៅក្នុងប្រទេស បន្ទាប់ពីមាន ប្រភព២ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មានបំណងចូលប្រើ Bing នៅក្នុងប្រទេសចិន ការបង្ហាញរបស់ browser “connection error”។ នេះដោយសារតែ Chinese Great Firewall ដំណើរការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង និងបញ្ឈប់ការការស្វែងរក domain name ដែលជាប់ជាមួយអាស័យដ្ឋាន IP ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ ពីគេហទំព័រចិន។ ដើម្បីចូលប្រើ Bing នៅក្នុងប្រទេសចិន អ្នកប្រើអាចចូលទៅ censored website ពឹងផ្អែកលើសេវា VPN ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានបង្ក្រាបលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម VPN នៅក្នុងប្រទេសដែរ។ នេះមិនមែនជាលើកទី 1 ទេដែលប្រទេសចិនបានបិទសេវាកម្ម Microsoftនោះ។ នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ចិនបានទាញយកការហៅទូរស័ព្ទ និងសេវាអ៊ីនធរ័ណែត Skype របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ពីក្រុមហ៊ុន Apple និង Android app stores បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបដិសេធមិនធ្វើតាមច្បាប់ក្នុងស្រុក។

ប្រភពពត៌មាន៖

https://thehackernews.com/2019/01/china-firewall-microsoft-bing.html

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here