ក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google អំពីច្បាប់កម្មវិធី

0

ក្រុមហ៊ុន Apple ដកហូតសមត្ថភាពរបស់ Google ក្នុងការផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទ iPhone តែមួយគត់របស់ខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលអាចបង្កឱ្យមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្រាវជ្រាវ។

ក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់ទណ្ឌកម្មគូប្រជែងរបស់ខ្លួនពីបទរំលោភគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះចាត់ការប្រឆាំងនឹងហ្វេសប៊ុកដូចគ្នា។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទាំងពីរប្រើប្រាស់សិទ្ធចូលពិសេសសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ។

Apple ស្តារឡើងវិញនូវការចូលប្រើកម្មវិធីរបស់ Google នៅចុងថ្ងៃធ្វើការនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ បន្ទាប់ពីការរំខានច្រើនជាង ២៤ម៉ោង ហ្វេសប៊ុកបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

អ្នកនាំពាក្យម្នាក់និយាយប្រាប់ BBC ថា “យើងកំពុងដំណើរការបង្កើតកម្មវិធីខាងក្នុងនិងដំណើរការរបស់យើង” ។ ដើម្បីឱ្យច្បាស់លាស់ នេះមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មដែលប្រឈមមុខនឹងអតិថិជនរបស់យើងទេ»។

ក្រុមហ៊ុន Apple អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពប្រើការត្រួតពិនិត្យពិសេសលើឧបករណ៍និយោជិតដើម្បីបន្ថែមសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រង។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនប្រើវិធីនេះដើម្បីចែកចាយកម្មវិធីដែលអាចផ្ទុកព័ត៌មានឯកជនដល់បុគ្គលិក ប៉ុន្តែមិនមែនសាធារណៈជន។

ការកើនឡើង

ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ចែកចាយការសាកល្បងឬកំណែបែតានៃកម្មវិធីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការដូចជានៅក្នុង Google, ផែនទី, Hangouts និង Gmail ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរប្រើប្រាស់កម្មវិធី iOS ផ្ទៃក្នុងដើម្បីជួយបុគ្គលិកអាចចូលប្រើសេវាដូចជា សេវាធ្វើដំណើរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន Apple ហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់លើក្រុមហ៊ុនមិនឱ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់នេះលើអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតា។ កាលពីថ្ងៃចន្ទ វាត្រូវគេបង្ហាញឱ្យដឹងថា ហ្វេសប៊ុកប្រើសិទ្ធចូលដំណើរការសហគ្រាសរបស់ខ្លួនដើម្បីចែកចាយកម្មវិធីស្រាវជ្រាវទីផ្សារទៅឱ្យសាធារណជនរាប់បញ្ចូលទាំងក្មេងជំទង់ផងដែរ។

កាលពីថ្ងៃអង្គារ វាត្រូវគេដឹងថា Google ធ្វើអ្វីមួយស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន Screenwise ។ ក្រុមហ៊ុន Apple ហាក់ដូចជាឈរនៅលើជំហររបស់ខ្លួនថា “អ្នកអភិវឌ្ឍណាដែលប្រើវិញ្ញាបនប័ត្រសហគ្រាសរបស់ពួកគេដើម្បីចែកចាយកម្មវិធីដល់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវដកហូតវិញ្ញាបនបត្រនោះវិញ” ។

ខណៈពេលដែល Google មានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួនគឺ Android មានបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជិត ១00.000 នាក់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេ ហើយក្រុមហ៊ុននេះបញ្ចេញនូវកម្មវិធីជាច្រើនរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS របស់ Apple ។ នេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និងគូប្រជែងធំៗរបស់ខ្លួនជុំវិញការការពារទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់៕

ប្រភព៖

https://www.bbc.com/news/technology-47082848

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here