មេរោគ FORMBOOK ត្រូវគេបញ្ចូនតាមរយៈ Weaponized RTF Word Docs ដោយប្រើប្រាស់ CVE-2017-11882

0

យុទ្ធនាការប្រើមេរោគ Formbook ជាមួយនឹងអ្វីដែលមើលទៅដូចជាមានការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួន។ ថ្មីៗនេះ ឧក្រិដ្ឋជនដែលចែកចាយមេរោគនេះប្រើប្រាស់ឯកសារ .exe ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗរួមទាំង .iso, .ace, .rar ។ zip ។

ជាញឹកញាប់ពួកគេប្រើកម្មវិធីនិពន្ធ Microsoft Office ដើម្បីទាក់ទងបណ្ដាញ​ដាច់ស្រយាលមួយ​និង​ផ្ទុកមេរោគ។ សព្វថ្ងៃពួកគេនៅតែកំពុងប្រើ CVE-2017-11882 កម្មវិធីនិពន្ធសមីការ​ ក្នុងឯកសារ Word RT ដែលមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការចែកចាយមេរោគ។ ប៉ុន្តែវិធីសាស្រ្តនេះផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចជាមួយឯកសារ​ឌីជីថលទំហំ២mb នៅពេលកម្មវិធីត្រូវបើកបង្ហាញតែពីរពាក្យ និងប្រអប់ទទេតូចមួយ។

FormBook គឺជាអ្នកលួចទិន្នន័យ ប៉ុន្តែមិនមែនជាមេរោគពេញលេញ ។ បច្ចុប្បន្ន​ វាមិនមានផ្នែកបន្ថែម​ឬកម្មវិធីជំនួយទេ។ សមត្ថភាពរបស់វារួមមាន:

 • Key logging
 • តាមដានលើ Clipboard
 • ចាប់យក HTTP/HTTPS/SPDY/HTTP2  និងស្នើរសុំបណ្តាញ
 • ចាប់ passwords ពី browsersនិងអ្នកប្រើ email
 • Screenshots

FormBook អាចទទួលបានពាក្យបញ្ជាពីចម្ងាយពីម៉ាស៊ីនបម្រើ CnC

 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព bot លើបណ្តាញ host
 • ទាញយក និងប្រតិបត្តិការឯកសារ
 • លុប bot ពីបណ្តាញ host
 • ដំណើរការ command  តាមរយៈ  ShellExecute
 • សម្អាត់ browser cookies
 • ជម្រុញបណ្តាញ
 • បិទបណ្តាញ
 • ប្រមូល passwords និងបង្កើត screenshot
 • ទាញយក និងពន្លា ZIP archive

លក្ខណៈរបស់យុទ្ធនាការនេះ

វាមានលក្ខណៈជាច្រើនដូចជា៖ធន់  ចាក់បញ្ចូលដំណើរ    ការប្រមូល   មុខងារទាក់   ជាអ្នកបង្កើត ។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញ JS ឬ .EXE ឬ .COM ឬ .PIF ឬ .SCR ឬ .HTA .vbs, .wsf, .jse .jar នៅចុងបញ្ចប់​ឈ្មោះរបស់ឯកសារ សូមកុំចុចលើវា ឬព្យាយាមបើកវា វានឹងចម្លងមេរោគឱ្យអ្នក។

1.) មេរោគ Formbook ត្រូវគេរកឃើញ
2.) ផ្ទុកមេរោគ ឬអាចសរេសេរមេរោគដែលអាចចម្លងបាន

3.) លួចទិន្ន័យសំខាន់

4.) ប្តូរមុខងាររបស់អ្នកចុះឈ្មោះ
5.) មានសកម្មភាពដូចជាលួចទិន្ន័យផ្ទាល់ខ្លួន
6.) ពាក្យសុំមានផ្ទុគមេរោគ ឬសរសេរក្នុងទំរង់ផ្សេង
7.) ភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីន CnC
8.) មុខងារសមីការចាប់ផ្តើម (CVE-2017-11882)
9.) ផ្ទុកមេរោគក្នុងមាតិកា នៅពេលសរសេរ
10.) ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជាមួយ extension​  មិនធម្មតា

11.) កម្មវិធីបើកដំណើរការដោយខ្លួនឯង
12.) អានទិន្ន័យ GUID ពី registry

ប្រភពព័ត៌មាន​៖

https://gbhackers.com/formbook-malware-weaponized-rtf/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here