ក្រុមហ៊ុន Microsoft ផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកប្រើឱ្យឈប់ប្រើកម្មវិធីរុករក Internet Explorer Browser

0

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បញ្ឈប់ការគាំទ្រកម្មវិធីរុករក Internet Explorer ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែនៅតែមានវេបសាយកេរ្តិ៍ដំណែលមួយចំនួនដែលមានកម្មវិធីគេហទំព័រចាស់ៗនៅតែពឹងផ្អែកលើ Internet Explorer ។ លោក Chris Jackson ហៅគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ Internet Explorer ជាកម្មវិធីរុករកលំនាំដើម។

លោកមានប្រសាសន៍ថា យើងមិនគាំទ្រស្តង់ដារថ្មី​ទៀត​ទេជាមួយ IE ។ សព្វថ្ងៃអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ឈប់សាកល្បងប្រើវ៉ិបសាយរបស់ពួកគេលើ Internet Explorer ហើយពួកគេប្រើវាដើម្បីតែសាកល្បងកម្មវិធីរុករកទំនើប។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft ព្យាយាមប្រើវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីបញ្ឈប់អាជីវកម្មដែលកំពុងប្រើ Internet Explorer ហើយ​ព្យាយាមជំរុញឱ្យពួកគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរបស់ពួកគេ​ប៉ុន្តែនៅតែជាអ្នក​គ្រប់គ្រងព័ត៌​មានវិទ្យា (IT admins ) នៅបន្តប្រើវាជាដំណោះស្រាយដែលត្រូវគ្នា។

ដូចដែលអ្នកអាច​មើល​ឃើញដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត ““technical debt by default”  ” គេបញ្ចប់ក្នុងសេណារីយ៉ូមួយ​ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតគេហទំព័រថ្មីមួយនៅថ្ងៃនេះ ដោយដំណើរការវានៅក្នុងតំបន់​ intranet zone និងកុំបន្ថែមអ្វីបន្ថែមទៀត។ អ្នកនឹងបញ្ចប់ដោយប្រើការអនុវត្តន៍តាមស្តង់ដារបណ្ដាញឆ្នាំ 1999 តាមលំនាំដើម។  ”

ពួកហេគឃ័រកេងយកភាពងាយរងគ្រោះជាមួយ Internet Explorer (CVE-2018-8174) ដើម្បីបង្កប់មេរោគ cryptocurrency-mining – mine Monero  ដោយការ​បង្ខូច Windows PC ។ មួយទៀត Zero-day ក្នុង Internet Explorer អនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិ កូដពីចម្ងាយដែលអាចឱ្យអ្នកវាយប្រហារអាចប្រតិបត្តិកូដដោយខ្លួនឯងនិងគ្រប់គ្រងពេញលេញលើប្រព័ន្ធមេរោគ។ ”

Internet Explorer គឺជាដំណោះស្រាយដែលត្រូវគ្នា។ យើង​មិន​គាំទ្រ​បណ្ដាញស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់វាទេដូច្នេះប្រសិនបើយើងបន្តវិធីសាស្រ្តពីមុននោះ អ្នកនឹងបញ្ចប់វា ក្នុងសេណារីយ៉ូមួយ ហើយអ្នកនឹងបញ្ចប់ដោយមិនអាចប្រើកម្មវិធីថ្មីនៅពេលមានពួកមេរោគ ចេញមក៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/stop-using-internet-explorer-browser/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here