ក្រុមហេគឃ័រកំពុងប្រើប្រាស់មេរោគ InfoStealer Malware ដែលធ្វើការវាយប្រហារទៅលើ Windows Servers ដើម្បីលួចទិន្នន័យសម្ងាត់

0

មេរោគ InfoStealer ថ្មីមួយត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណ ដោយមេរោគនោះផ្តោតលើម៉ាស៊ីន បម្រើ Windows ដើម្បីលួចទិន្នន័យ។  ទិន្នន័យទាំងនោះរួមមានព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ ប្រព័ន្ធកំណែ IP  និងអាសយដ្ឋាន IP និងបញ្ចូនទិន្នន័យរបស់ជនរងគ្រោះទៅម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់អ្នកវាយប្រហារ FTP។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខពី Checkpoint សង្កេតឃើញ ថា ​មានយុទ្ធនាការពីពួកមេរោគដ៏ធំមួយ​ដំណើរការមាតិកាព្យាបាទ​ ជាពិសេសដើម្បីលួចយក​ទិន្នន័យសំខាន់ពីម៉ាស៊ីនបម្រើវីនដូ ដោយប្រើឧបករណ៍ Mimikatz ហើយយុទ្ធនាការនេះ ផ្តោតជាពិសេសលើបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ី។ ការឆ្លងមេរោគចាប់ផ្តើម​ដោយសារឯកសារ ដែលមានដំណើរការទាញយកពី 66 [. ] 117.6.174 / ups.rar ហើយក្រោយមកវាត្រូវបាន គេសម្របសម្រួលលើម៉ាស៊ីនរបស់ជនរងគ្រោះនិងបន្តពិនិត្យមើលថាតើម៉ាស៊ីនសម្របសម្រួលគឺជាម៉ាស៊ីនមេឬអត់។

ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនមេរោគគឺជាម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់ Windows មួយ​ក្រោយមកទៀតវាប្រតិបត្តិមេរោគ។ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយផ្សេង​គ្នាត្រូវ​បាន​កំណត់ មេរោគនឹងមិនមានដំណើរការ។ ពេលរកគោលដៅជា ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនដូ ម៉ាស៊ីនបម្រើនឹងបញ្ជូនសំណើពីរ​គឺមួយទម្លាក់ឯកសារ និងបញ្ចូលឯកសារវាយប្រហារកម្រិតខ្សោយ ហើយក្រោយមកគឺផ្ញើសំណើដើម្បីធ្វើសមហរ ណកម្មជាមួយម៉ាស៊ីនបម្រើC2។

ឯកសារជួសជុលនេះមានបញ្ហា Mirai botnet ហើយអ្នក​វាយ​ប្រហារបង្កើនម៉ូឌុលនេះជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ថ្មីៗ។ ម៉ូឌុលថ្មីនេះ​មានសមត្ថភាពក្នុង​ការ​បង្កើត WMI Event ដែលដំណើរការ PowerShell និងជំរុញវាជាការអនុញ្ញាតិរបស់អ្នក​គ្រប់គ្រង។ ក្រោយមកវាព្យាយាមទាញយកនេរោគដូចជា Mirai, Dark cloud និង XMRig miner ។ ដើម្បីទាញយកមេរោគ វាប្រើវិធីសាស្រ្ត cradle obfuscator និងសំអាងមាតិកាពី IP ដូចខាងក្រោម http: // 173 [. ] 208.139.170 / s.txt ។ ដើម្បីចៀសវាងការរកឃើញ វា​សំ​អាង​លើ​ពាក្យបញ្ជាផ្សេងទៀតដែលទាញយកឯកសារ ps1 ដែលដំណើរការពាក្យបញ្ជាផ្សេងៗ។

ក្រោយមកមេរោគនោះត្រូវគេហៅថា GetVersionExA ដែលវាអាចដកស្រង់នូវកំណែ​ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS ។ វាដកស្រង់ពត៌មានលំអិតនៃប្រព័ន្ធដំណើរការ ហើយទាញយក Mimikatz ពី URL ខាងក្រៅ និងធ្វើការសំអាតពាក្យសម្ងាត់ទាំងអស់។ នៅពេលដែល​ពាក្យ​សម្ងាត់ត្រូវគេលាតត្រដាង វាត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅក្នុងឯកសារមួយហើយក្រោយមកឯក សារនោះត្រូវបញ្ចូនទៅម៉ាស៊ីនមេ FTP ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកវាយប្រហារ។ តាមការវិភាគ​នៅលើ Checkpoint ម៉ាស៊ីនមេ FTP នៅតែបើក​ហើយការផ្ទុកត្រូវរក្សាទុកជាបន្ត​បន្ទាប់​នៅក្នុង​ម៉ាស៊ីនមេរៀងរាល់វិនាទី៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/hackers-infostealer-malware-windows/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here