មេរោគ​ថ្មី​ដែល​រាត​ត្បាត​ពេញ​បណ្ដាញ​សង្គម​គឺ “momo chelleng”

0

Kiddle ជា Search enginge សម្រាប់​កុមារ​ដែល​ជា​កន្លែង​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ពួក​គេ ជៀស​ផុត​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់​លើ​អ៊ីនធើណិត​នានា រួម​ទាំង​មេរោគ​ថ្មី​ដែល​រាត​ត្បាត​ពេញ​បណ្ដាញ​សង្គម​គឺ “momo chelleng”។

​Kiddle ​ជា​ប្រភេទ​ម៉ាស៊ីន​រុក​រក ​ដែល​ផលិត​ដោយ​ក្រុមការងារ​របស់ Google។ វា​មាន​សមត្ថភាព​អាច​ស្វែង​រក​បាន​ព័ត៌មាន​ច្រើន​យ៉ាង​ទាក់ទង​ជាមួយ​កុមារ ​មានទាំង​វីដេអូ រូបភាព​និង​អក្សរ​មក​ជាមួយ​ដែរ។

​ដូច្នេះ កុំ​បណ្ដោយ​ឲ្យ​កូនៗ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ដោយ​មិន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍ ឬ​ចេះ​តែ​បណ្ដោយ​ខ្លួន គួរ​តែ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ប្រើ Kiddle ជា​ជាង Google បណ្ដាញ​សង្គម ឬ​មាតិកា​វីដេអូ​នានា៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here