ក្រុមហ៊ុន Huawei អំពាវនាវឱ្យមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតទូទៅ

0

ក្រុមហ៊ុន Huawei ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើហានិភ័យផ្នែកសុវត្ថិភាពនៃឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ របស់ខ្លួនជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍និងនិយ័តករកាលពីម្សិលមិញធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីបង្កើតនូវស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត។

ការអំពាវនាវដោយប្រធានក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Ken Hu ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក បើកមជ្ឈមណ្ឌល សន្តិសុខអ៊ីនធ័រណែតនៅទីក្រុងប្រ៊ូសស៊ឺលដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនធ្វើការសាកល្បងនូវលេខកូដប្រភព software និងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ។ ក្រុមហ៊ុននេះមាន កន្លែងស្រដៀងគ្នានៅអង់គ្លេស Bonn, Dubai, Toronto និង Shenzhen។

“ការពិតគឺថាទាំងផ្នែកសាធារណៈ និងឯកជនខ្វះការយល់ដឹងជាទូទៅនៃបញ្ហានេះ។ ជាលទ្ធផលភាគី ពាក់ព័ន្ធផ្សេងគ្នាមានការរំពឹងទុកខុសៗគ្នា ហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ”។ លោកមាន ប្រសាសន៍ថា “ឧស្សាហកម្មនេះខ្វះខាតស្តង់ដារបច្ចេកទេសសម្រាប់សន្តិសុខ”៕

ប្រភព៖

https://www.khmertimeskh.com/50584153/huawei-calls-for-common-cybersecurity-standards/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here