ហ្វេសប៊ុកត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទខុស

0

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តាត្រូវក្លាយជារឿងធម្មតាជាមួយគណនីដែលយើងប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើង។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តានេះត្រូវសន្មត់ថាត្រូវប្រើដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងភាពឯកជននៃទិន្នន័យរបស់អ្នក ប៉ុន្តែតើមានអ្វីប្រសិនបើលេខទូរស័ព្ទនោះកំពុងត្រូវប្រើដើម្បីស្វែងរកអ្នក?

នោះហើយជាអ្វីដែលលោក Jeremy Burge ស្ថាបនិកនៃ Emojipedia បង្ហោះកាលពីថ្ងៃសុក្រ។ គាត់និយាយថា​ មនុស្សអាចរកឃើញទម្រង់ហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចូលសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តា។ លោក Burge និយាយថាផ្នែកអាក្រក់បំផុតគឺថាអ្នកមិនអាចបដិសេធវា។

នេះកើតឡើងជិតមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីហ្វេសប៊ុកនិយាយថា វាបញ្ឈប់ការឱ្យមនុស្សធ្វើការស្វែងរកគណនីតាមលេខទូរស័ព្ទ ហើយប្រហែលប្រាំខែបន្ទាប់ពី Gizmodo រកឃើញថា លេខទូរស័ព្ទដែលកំពុងប្រើសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តាក៏ត្រូវផ្តល់ជូនដល់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការដាក់គោលដៅ។

យោងតាមសារព័ត៌មាន CNET ឱ្យដឹងថា ការបញ្ចូលគ្នានៃលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការស្វែងរកគោលដៅធ្វើឱ្យមានសុវត្ថិភាពនិងភាពឯកជននៅតាមអត្រាដែលជាសក្តានុពលជំរុញឱ្យមនុស្សចេញពីលក្ខណៈពិសេសមួយដែលការពារគណនីអ្នកប្រើពីការកាន់កាប់។

នៅក្នុងបទសម្ភាសមួយពីលោក Alex Stamos អតីតមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់ហ្វេសប៊ុក លោកពន្យល់ថាហ្វេសប៊ុក “មិនអាចទាមទារការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តាសម្រាប់គណនីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយមិនមានការបែងចែកពីការស្វែងរកនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឡើយ” ។ក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់បញ្ហានេះ ប៉ុន្តែបដិសេធមិននិយាយថាតើវាមានផែនការរក្សាលេខទូរស័ព្ទផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តានិងការស្វែងរកបំបែកគ្នានោះទេ៕

ប្រភព៖

https://securitytoday.com/articles/2019/03/06/facebook-accused-of-misusing-the-phone-numbers-of-users.aspx

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here