ពួកហេគឃ័រចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់​​​​​​ឯកសារ Word ជាអាវុធក្នុងការចែកចាយមេរោគ Emotet & Qakbot Malware

0

យុទ្ធនាការមេរោគថ្មីជំរុញប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ Emotet រួមជាមួយ Qakbot ដែលជាមេរោគ តាមដាន។ Emotet គឺជាមេរោគ Trojan ដែលមានលទ្ធភាពលួចព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដូចជា​ឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់។ អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខលោក Brad Duncan តាមដា​ន​យុទ្ធនាការ malspam ដែលជំរុញឱ្យមានយុទ្ធនាការ Emotet  និង Qakbot ឱ្យក្លាយ​ជាមេរោគ​តាមដាន។

មេរោគអ៊ីធឺណិតរីករាលដាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ ហើយវា​គឺជាផ្នែក​មួយ​នៃ មេរោគ Trojans មានតម្លៃថ្លៃហើយបច្ចុប្បន្នវាកំពុងរីករាលដាល​តាមរយៈការ​ផ្ញើ​សារ​អ៊ីម៉ែ​លធំ ៗ ។ ការឆ្លងមេរោគនេះចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអ៊ីម៉េលវិក័យប័ត្រ ដែលជម្រុញឱ្យអ្នក​ប្រើ​លុប​ចោលនូវសារអ៊ីម៉ែលមាន link តំណ និងសុំឱ្យអ្នកប្រើចុចលើ link ដើម្បីបញ្ចប់ការទូ​ទាត់។ ចំណុច link មួយភ្ជាប់ទៅឯកសារ XML នៅពេលដែលអ្នកប្រើចុចលើ link ដែលវាទាញ​យក ឯកសារ XML ជាមួយផ្នែកបន្ថែម .doc ប្រសិនបើជនរងគ្រោះមាន MSOffice វាបើកក្នុង Microsoft Word តាមលំនាំដើម។

Flow chart for recent Emotet malspam infections

“ឯកសារទាញយក XML មានម៉ាក្រូ​ (បើសិនបើកវានោះ) វានឹងឆ្លងទៅលើវីនដូ ដែលងាយរង គ្រោះជាមួយ Emotet” ។  Emotet គឺជា Trojan ទំនើបដែលវាដើរតួជាអ្នកបើក និងអ្នកទាញ យកនៅពេលដែលវាឆ្លងទៅម៉ាស៊ីនរបស់ជនរងគ្រោះ ដោយវារារាំងកំណត់ហេតុហើយរក្សា ទុកចរាចររបស់បណ្តាញតាមរយៈកម្មវិធីរុករកដែលនាំឱ្យទិន្នន័យសំខាន់ត្រូវគេចងក្រងដើម្បីចូលប្រើគណនីរបស់ជនរងគ្រោះ។

ក្រោយពីមានការឆ្លងមេរោគដំបូង Emotet ទាញយកកម្ម​វិធីកម្ចាត់មេរោគ Qakbot និងដំឡើងទៅម៉ាស៊ីនជនរងគ្រោះ។ មេរោគទាំងពីរនៅតែមានជាប់ រហូតតាមរយៈ registry.when Qakbot ។ វាចម្លងខ្លួនវាទៅថតផ្សេងទៀត ហើយជំនួសដោយ ឯកសារដើមជាមួយ calc.exe ដែលមានឈ្មោះថ្មី។ មេរោគ Qakbot មានលទ្ធភាពតា​មដាន​សកម្មភាពរុករករបស់កុំព្យូទ័រ ដែលមានមេរោគ និងកត់ត្រាព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលមានជាប់ ទាក់ទងទៅនឹងគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុ៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/hackers-launching-weaponized-word-document-to-push-emotet-malware-qakbot-malware/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here