ក្រុមហេគឃ័រអាចធ្វើការឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ច្រើនកត្តាបានដើម្បីហេគទៅលើគណនី Office 365 និង G Suite Cloud Accounts ដោយប្រើប្រាស់នូវ IMAP Protocol

0

អ្នកវាយប្រហារផ្ដោតលើពិធីសារចាស់ៗជាមួយនឹងការលួចទិន្នន័យសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើនល្បឿន និង​ប្រសិទ្ធការវាយប្រហារ។ ផ្អែកលើការសិក្សាបញ្ជាក់ថា IMAP គឺជាពិធីការដែលបំពានច្រើន​បំផុត។ IMAP គឺជាពិធីការឆ្លងកាត់ MFA និងចាក់សោរាល់ការ​លុកចូលមិនបានសម្រេច។ ការវាយប្រហារប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបថ្មីដ៏ឆ្លាតវៃទាំងនេះនាំមកនូវវិធីសាស្រ្តថ្មីមួយចំពោះការវាយប្រហារតាមរបៀបធម្មតាដើមដោយធ្វើការបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់។

ផ្អែកលើការវិភាគ Proofpoint នៃការលុកចូលមិនមានការអនុញ្ញាតមានចំនួនច្រើនជាង​មួយ លានដងសម្រាប់គណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ cloud  រកឃើញថា៖
• ៧២%នៃអ្នកជួល cloud រងការកំណត់គោលដៅយ៉ាងហោចណាស់ម្តងពីគំរាមកំហែង

  • ៤០% នៃអ្នកជួល cloud មានគណនីយ៉ាងហោចណាស់មួយដែលរងការសម្រុះសម្រួល​លើបណ្តាញរបស់ពួកគេ
  • ជាង ២% នៃអ្នកប្រើគណនីសកម្មត្រូវរងការកំណត់គោលដៅ​ពីអ្នកដែលមានគំនិតអាក្រក់
  • គណនីចំនួន១៥នាក់ក្នុងចំណោមគណនីចំនួន ១០ ០០០ របស់អ្នកប្រើសកម្មរងការ​វាយ​លុកដោយ​ជោគជ័យ។

គោលបំណងចុងក្រោយរបស់អ្នកវាយប្រហារគឺដើម្បីក្លែងបន្លំខាងក្នុង និងដើម្បីមានជំហរ​រឹងមាំនៅក្នុងអង្គភាព។ ការប៉ុនប៉ងខាងក្នុងពិបាកនឹងរកឃើញ​បើប្រៀបធៀបទៅ​នឹងអ្នក​ខាង​ក្រៅ។ដូច្នេះអ្នកវាយប្រហារព្យាយាមលុកចូលគណនី cloud របស់អ្នកប្រើ ហើយព្យាយាម បន្ថែមការឆ្លងរបស់ពួកគេតាមរយៈការបន្លំខាងក្នុង។ ផ្អែកលើការវិភាគ Proofpoint បង្ហាញថា ការប៉ុនប៉ងចូលច្រើនបំផុតមានប្រភពមកពីអាស័យដ្ឋាន IP របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា (៤០%) បន្ទាប់មកទៀតពីប្រទេសចិន (២៦%) និងប្រភពសំខាន់ផ្សេងទៀត​មាន សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រេស៊ីល និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ របាយការណ៍នេះបង្ហាញថា IMAP គឺជាពិធីការបំពានបំផុត និងវាយប្រហារមានមូលដ្ឋានលើ IMAP ដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់ក្នុងចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ និងខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩។

  • អ្នកប្រើ Microsoft Office 365 ប្រមាណ ៦០% និង G Suite រងការកំណត់គោលដៅពីការ​វាយប្រហារដោយប្រើពាក្យសម្ងាត់មានមូលដ្ឋានលើ IMAP
  • អ្នកប្រើ Office ៣៦៥ និង G Suite ចំនួន ២៥% រងការបំពានដោយជោគជ័យ •តួអង្គគំរាមកំហែងទទួលជោគជ័យអត្រា ៤៤% រំខានគណនីមួយនៅអង្គការគោលដៅមួយ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ
  • Proofpoint រកឃើញថា មានអ្នកជួល cloud “ជាង ៣១% នៃអ្នកជួល cloud ទាំងអស់រងការបំពានចេញពីយុទ្ធនាការឆបោកជោគជ័យ” ។

តើការវាយប្រហារ Phishing អាចដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? អ្នកវាយប្រហារសម្រុះសម្រួលគណនី cloud របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ​ហើយក្រោយមក​ផ្ញើអ៊ីម៉ែល​បន្លំអ៊ីនធឺណេតពីគណនីដែលគួរឱ្យជឿទុកចិត្តសម្រាប់ចលនាក្រោយ។ ភ្នាក់ងារគំរាមកំហែង ក៏​ប្រើ​សេវាកម្មអនាមិកដូចជា VPNs ឬ Tor ដើម្បីលាក់ទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។​ការវាយ ប្រហារនេះមានភាគរយខ្ពស់ជាងស្ថាប័នអប់រំជាពិសេសសិស្សវិទ្យាល័យ និងវិទ្យា ល័យ។ ការសិក្សានេះបង្ហាញពីការកើនឡើង​ចំនួនតួអង្គគំរាមដែលនាំឱ្យមានភាព ស្មុគស្មាញជាមួយ នឹងការវាយប្រហារប្រើកម្លាំងទុច្ចរិតដើម្បីសម្របសម្រួលគណនី cloud នៅកម្រិតមួយ​មិន​ធ្លាប់​​មានពីមុនមក៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/imap-most-abused-protocol/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here