របៀបដែលហេគឃរ័លួចលុយចំនួន 15 លានដុល្លារអាមេរិកពីធនាគារម៉ិកស៊ិច

0

នៅខែមេសា ឆ្នាំ 2018 ពួកហេគឃរ័លួចប្រាក់ចំនួន 15 លានដុល្លារពីធនាគារម៉ិកស៊ិកហើយឥឡូវនេះ យើងដឹងពីរបៀបដែលពួកគេលួច។ អ្នកធ្វើតេស្ត Penetration និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខលោក Josu Loza គឺជាអ្នកជំនាញមួយរូបដែលគេគាំទ្រកាលពីខែមេសា និងថ្ងៃទី 8 ខែមីនាគាត់បង្ហាញការរកឃើញនៅ សន្និសីទសន្តិសុខ RSA នៅក្នុង San Francisco។  ផ្អែកតាមការវិភាគរបស់គាត់ធនាគារកណ្តាល ម៉ិកស៊ិកមិនខិតខំការពារប្រាក់របស់អតិថិជនទេប៉ុន្តែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតអាចចៀសវាង វាសនាដូចគ្នាប្រសិនបើពួកគេមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយគ្នា។

កាលពីថ្ងៃសុក្រ Wired បោះពុម្ភផ្សាយរឿងរ៉ាវលម្អិតអំពីព័ត៌មានដែល Loza ចែករំលែកជាមួយ ទស្សនិកជននៅឯសន្និសិទរបស់ RSA។ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃរបស់គាត់ ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកលួច នេះគឺដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃពួកហេគឃរ័ធនាគារដែលមានជំនាញក្នុងការចំណាយពេល រាប់ខែក្នុងការរៀបចំផែនការឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេនិងបណ្តាញធនាគាដែលពោរពេញដោយសន្តិសុខ។ ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើបទបង្ហាញ Loza បង្ហាញពីករណីហេគឃរ័អាចចូលដំណើរការម៉ាស៊ីនបម្រើខាង ក្នុងរបស់ Banco de México ពីអ៊ីនធរ័ណែតសាធារណៈ ឬប្រហែលជាការវាយប្រហារក្លែងបន្លំលើ នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ឬនិយោជិកដើម្បីទទួលការចូលប្រើប្រាស់។ លោក Loza ថ្លែងថាដោយ មិនគិតពីរបៀបដែលពួកគេចូលដំណើរការដំបូងនោះបញ្ហាចម្បងគឺការដាក់បញ្ចូលមេរោគនៅក្នុង កញ្ចប់សុវត្ថិភាពមួយ។ ដោយសារតែបណ្តាញជាច្រើនខ្វះខាតនូវការបែងចែកគ្រប់គ្រាន់ និងការគ្រប់ គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ គាត់អះអាងថាការរំលោភបំពានតែមួយអាចផ្តល់ឱ្យពួកហេគឃរ័ធនាគារ ជាមួយនឹងការចូលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។  ការធ្វើដូច្នេះអាចឱ្យពួកគេដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្ទេរប្រាក់ជាច្រើនក្នុងចំនួនតិចតួច ប្រហែលជា 5000 ដុល្លារទៅគណនីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវចំណាយ លុយរាប់រយ “ប្រាក់លោះ”។ Loza ប៉ាន់ប្រមាណថា 260 ដុល្លារអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដកប្រាក់ សម្រាប់ពួកគេ។

ពួកហេគឃរ័ធនាគារនៅតែមានទំហំធំ ប៉ុន្តែអ្នកលួចលាក់ហាក់ដូចជាហៅការដាស់អារម្មណ៍ភ្ញាក់ ឡើងសម្រាប់ Banco de México។ ចាប់ពីឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះការយកចិត្តទុកដាក់កំពុង អនុវត្តការគ្រប់គ្រង។ ការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជា “Lazo និយាយនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់គាត់។ ហើយខ្ញុំ គិតថាការវាយប្រហារមិនមែនកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះទេ”។  គាត់ក៏កត់សំគាល់ផងដែរ ពីតម្រូវការ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីសហការគ្នាក្នុងគោលបំណងការពារប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាម អ៊ីនធរ័ណែត។ “ប្រជាជនម៉ិចស៊ីកូត្រូវចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយគ្នា។ ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវតែសហ ប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត។ បញ្ហាសំខាន់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធរ័ណែតគឺថាយើងមិនចែករំលែកចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន ឬនិយាយអំពីការវាយប្រហារ។ ប្រជាជនមិនចង់ធ្វើសេចក្ដីលម្អិតអំពីហេតុការណ៍ជា សាធារណៈទេ”។

ប្រភពព័ត៌មាន ៖

https://futurism.com/google-deepmind-control-superhuman-ai

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here