គន្លឹះក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យចល័ត

0

១.ព័ត៌មានទូទៅ

ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យចល័តមានដូចជា ប៊ិច USB ឬ ថាសរឹង (hard drive ) មានងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទី​ ហើយអាចផ្ទុក​ទិន្នន័យដែលមានទំហំធំល្មមគួរសម។ នាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នជាច្រើនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ឆ្ពោះ ទៅរក​ការ​ផ្ទុក​ទិន្នន័យជា​លក្ខណៈ​ឌីជីថល ពីព្រោះតែវាមានភាពងាយស្រួលហើយអាចផ្លាស់ និងយកទិន្នន័យនោះមកប្រើប្រាស់ តែទន្ទឹមនឹងការផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលនេះ​ ក៏អាចមានបញ្ហាដែលទិន្នន័យសំខាន់ៗផ្សេងៗ ​ដែលបានផ្ទុកក្នុងឧបករណ៍នោះ​ត្រូវបានគេលួច ឬបាត់បង់។

.តើអ្នកគួរការពារទិន្នន័យនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

 • អ្នកគួរធ្វើកូដនីយកម្ម​ (encryption) ទៅលើឯកសារសំខាន់ៗ​មុននឹងរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យចល័ត​។
 • ការធ្វើកូដនីយកម្ម អ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួន ដែលអាចអោយអ្នកធ្វើការចាក់សោរនៅលើទិន្នន័យ ដោយប្រើ​ពាក្យសម្ងាត់ ហើយអ្នកអាចយកមកប្រើវិញ ដោយត្រូវបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់​ដែលអ្នកបានបង្កើត នៅពេលចាក់សោរ​ការពារទិន្នន័យ​ទាំងនោះ។
 • ឬអ្នកអាចធ្វើកូដនីយកម្មទៅលើឧបករណ៍តែម្តងដើម្បីការពារទិន្នន័យទាំងអស់នៅលើឧបករណ៍នោះ នៅពេលបាត់បង់ ឬត្រូវបានគេលួច។

.តើហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យចល័តមានអ្វីខ្លះ? 

 • ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យចល័ត អាចឆ្លង ឬផ្ទុកមេរោគដែលអ្នកមិនបានដឹង ហើយអាចចម្លងទៅកាន់កំព្យូទ័ររបស់អ្នកបាន
 • នៅពេលដែលឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យចល័តរបស់អ្នកត្រូវបានឆ្លងមេរោគ ទិន្នន័យដែលនៅក្នុងឧបករណ៍អាចមានការ​បាត់បង់ ឬ ការខូចខាត ដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញពីមេរោគ
 • ម្យ៉ាងទៀត ដោយសារតែឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ មានទំហំតូច និងអាចចល័តបាន​វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបាត់បង់ ឬអ្នកអាចភ្លេចឧបករណ៍នោះជារឿយៗនៅកន្លែងណាមួយ ដោយអចេតនា ហើយត្រូវបានអ្នកដ៏ទៃយកទៅប្រើប្រាស់ដោយ គ្មានការអនុញ្ញាត

.វិធីសាស្រ្តកាពារ

 • ដើម្បីការពារពីមេរោគ អ្នកគួរប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគនៅលើកុំព្យូទ័រ ហើយត្រូវធ្វើការស្កេនមេរោគនៅលើឧបករណ៍ អោយបានទៀងទាត់។
 • រក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់អ្នកដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
 • បិទមុខងារដំណើរការដោយស្វ័យប្រវិត្ត Autorun និង Autoplay រាល់ឧបករណ៍ media ទាំងអស់ ដើម្បីការពារ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក មិនឱ្យបើកដំណើរការឧបករណ៍នោះដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់កុំព្យូទ័រ ។ការបើកដំណើរការមុខងារទាំងអស់នេះ អាចនាំអោយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចឆ្លងមេរោគ ដែលមាននៅលើឧបករណ៍ ផ្ទុកទិន្នន័យចល័តបាន។
 • ការពារសុវត្ថិភាពទិន្នន័យទាំងអស់របស់អ្នក ដោយការធ្វើកូដនីយកម្ម​ ហើយបន្ថែមពីនេះអ្នកគួររក្សាទុកទិន្នន័យបម្រុង (Backup) នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀតពីឧបករណ៍ផ្ទុកនោះ។
 • ត្រូវប្រាកដថាកម្មវិធីទាំងអស់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក មានកាអាប់ដេតសុវត្ថិភាព នៅពេលមានការចេញផ្សាយ​ពីចំនុចខ្សោយណាមួយនៅលើកម្មវិធីទាំងនោះ
 • នៅពេលបញ្ចប់ការផ្ទេរទិន្នន័យសំខាន់ៗពីឧបករណ៍ USB អ្នកគួរធ្វើការលុបទិន្នន័យសំខាន់នោះចេញពីឧបករណ៍ ដើម្បីការពារការបាត់បង់ ឬការលួចទិន្ន័យសំខាន់ៗពីឧបករណ៍នោះ
 • សូមធ្វើការដកឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ ឧ. USB drive ពីកំុព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយត្រឹមត្រូវ (safely remove) ដើម្បីការពារហានិភ័យនៃការខូចខាត ឬបាត់បង់ទិន្ន័យ (corrupt/loss data)។

.ឯកសារយោង

http://www.secureverifyconnect.info/securing-your-portable-storage-device

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here