រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដោះអាសន្នដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei

0

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដោះអាសន្នទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Huawei និងសាខារបស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទូរគមនាគមន៍និងទូរស័ព្ទរហូតដល់ខែសីហា។ទោះបីជារបាយការណ៍លេចឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍នៃក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបជាច្រើនបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនចិនបន្ទាប់ពីត្រូវដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅ (Entity) កាលពីសប្តាហ៍មុន ឥលូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហាក់ដូចជាបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួន។

នៅថ្ងៃចន្ទអាជ្ញាប័ណ្ណទូទៅបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei និងសាខាមិនមែនអាមេរិកចំនួន ៦៨ នឹងដំណើរការរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៩ ។អាជ្ញាប័ណ្ណនេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei និងសាខារបស់ខ្លួនផងដែរ«ជាការចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្តង់ដារ 5G ដែលជាផ្នែកមួយនៃស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលត្រូវទទួលស្គាល់»។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Ren Zhengfei ធ្វើឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋដោយអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិក “មើលងាយ” សមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួន។គាត់ក៏អះអាងថាគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយអាចបិទក្រុមហ៊ុន Huawei ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ខ្លួននោះទេ។

របាយការណ៍ថ្មីមួយដោយក្រុមអ្នកវិភាគដែលបង្កើតឡើងដោយសមាជិកសភាអភិរក្សនិងអតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមាន “ហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំង” ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ផ្គត់ផ្គង់បណ្តាញ 5G ដល់អង់គ្លេស។

ប្រភព ៖

https://www.infosecurity-magazine.com/news/washington-issues-temporary-1/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here