ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ និងហេតុផលដែល Snapchat មិនដំណើរការ

0

SNAPCHAT នៅតែមិនដំណើរការសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្ហាញថា Service មួយចំនួននៅតែមិនដំណើរការ។ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុតពី Snapchat និយាយថា “យើងដឹងអំពីបញ្ហាមួយដែលរារាំង Snapchatters មួយចំនួនពីការប្រើកម្មវិធី Hang tight!” ។

ការចែករំលែកផ្សេងទៀតបង្ហាញថាបណ្តាលមកពីការរអាក់រអួលរបស់ Google Cloud នាថ្មីៗនេះដែលបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើង។Google Cloud គឺជាន្លែងផ្តល់ជូននូវការផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្មវិធីដូចជា YouTube និង Snapchat។ នេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Google ប្រាប់ The Verge អំពីការរអាក់រអួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបង្ហាញថា “កម្រិតកណ្តាលនៃការកកស្ទះបណ្តាញ Network នៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិក” បណ្តាលឱ្យមានបញ្ហានេះ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតពី Google បន្ថែមថា “យើងកំពុងស៊ើបអង្កេតបញ្ហាមួយនេះជាមួយ Google Compute Engine ។ ដែលបញ្ហាធំៗនេះទាក់ទងនឹងបណ្តាញ Network។ “យើងកំពុងជួបប្រទះនូវការកកស្ទះបណ្តាញ Network ដែលមានកំរិតខ្ពស់នៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជះឥទ្ធិពលលើសេវាកម្មជាច្រើននៅក្នុង Google Cloud, GSuite និង YouTube ។យើងជឿជាក់ថាយើងរកឃើញមូលហេតុនៃការកកស្ទះនិងរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់ទៅធម្មតាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

ដំណឹងល្អគឺបញ្ហារបស់ Google Cloud ដែលកំពុងមានបញ្ហានឹងត្រូវដោះស្រាយឱ្យឆាប់រហ័ស។វាគួរតែត្រូវកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមាន ETA ដែលផ្តល់ដោយ Snapchat ថាតើរយៈពេលយូរអាចមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះទេ។យើងក៏មិនត្រូវផ្តល់ការពន្យល់អំពីបញ្ហាថ្ងៃនេះជាមួយ Snapchat ពីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្វេសប៊ុកនោះដែរ។

អ្នកប្រើជួបប្រទះបញ្ហាសំខាន់ៗនៅលើកម្មវិធីដែលរួមបញ្ចូលកម្មវិធី Gmail, Discord, Nest និង Google Analytics ផងដែរ។ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សនេះអះអាងថាកំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ហានេះហើយកំពុងព្យាយាមស្ដារសេវាកម្មឡើងវិញ។បញ្ហានេះត្រូវគេរាយការណ៍ថារងផលប៉ះពាល់ផ្នែកធំ ៗ នៃទ្វីបអាម៉េរិកខាងកើតនិងខាងលិចក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាក៏ត្រូវកើតនៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ។

ប្រភព ៖

https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/1135397/Snapchat-DOWN-Latest-updates-why-Snapchat-is-not-working

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here