ក្រុមហេគឃ័រលួចយកកាតឥណទានរបស់អតិថិជនចេញពីហាង Chekers & Rally ចំនួន ១០៣ ហាង

0

ប្រសិនបើអ្នកវាយបញ្ចូលប័ណ្ណទូទាត់របស់អ្នកនៅហាងកាហ្វេ Checkers និង ភោជនីយដ្ឋានRally ដ៏ពេញនិយមកាលពី ២ឬ៣ឆ្នាំមុន អ្នកគួរតែស្នើសុំធនាគាររបស់អ្នកបិតកាតរបស់អ្នកភ្លាម ហើយជូនដំណឹងវាប្រសិនបើអ្នកកត់សម្គាល់ឃើញប្រតិបត្តិការដែលសង្ស័យណាមួយ។

ហាង Checkers ដែលជាហាងលក់ម្ហូបអាហារដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការរំលោភបំពានទិន្នន័យដ៏យូរអង្វែងមួយកាលពីម្សិលមិញដែលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអតិថិជនដែលមិនស្គាល់ចំនួន១០៣ នៅទីតាំង Checkers និង Rally របស់ខ្លួនពោលគឺជិត ១៥ភាគរយនៃភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួន។

ភោជនីយដ្ឋានដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ [ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងកាលបរិច្ឆេទនៃការប៉ះពាល់] ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន២០ដែលរួមមាន Florida, California, Michigan, New York, Nevada, New Jersey, Florida, Georgia, Ohio, Illinois, Indiana, Delaware, Kentucky, Louisiana, Alabama, North Carolina, Pennsylvania, Tennessee, West Virginia និង Virginia។

បន្ទាប់ពីដឹងអំពី “បញ្ហាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យទាក់ទងនឹងមេរោគ” នៅទីតាំង Checkers និង Rally មួយចំនួន ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងទូលំទូលាយមួយដែលបង្ហាញថាពួកអនាមិកមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណអាចគ្រប់គ្រងមេរោគលើប្រព័ន្ធលក់រាយ (PoS) របស់ខ្លួនទូទាំង១០៣ហាង។

មេរោគ PoS ត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅលើបន្ទះមេដែកនៃកាតទូទាត់រួមទាំងឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណ លេខកាតបង់ប្រាក់ កូដផ្ទៀងផ្ទាត់កាតនិងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនចង្អុលបង្ហាញថាការស៊ើបអង្កេតមិនរកឃើញភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាពួកអនាមិកបង្កើតព័ត៌មានបន្ថែមដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណរងផលប៉ះពាល់នោះទេ ហើយថា “មិនមែនគ្រប់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលទៅទស្សនាភោជនីយដ្ឋានដែលចុះបញ្ជី”ត្រូវប៉ះពាល់ដោយការរំលោភបំពាននោះទេ។

យោងទៅតាមកាលបរិចេ្ឆទនៃការបង្ហាញអំពីបញ្ជីភោជនីយដ្ឋានដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់:

  • ភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋ California ដំឡើងកម្មវិធី PoS នៅលើប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលចាប់យកព័ត៌មានកាតទូទាត់របស់អតិថិជនជាបន្តរហូតដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។
  • ភោជនីយដ្ឋានពីរកន្លែងដែលមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកអនាមិកអាចលួចរហូតដល់ឆ្នាំ២០១៨ និងមួយទៀតនៅរដ្ឋ Florida រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៩។
  • ភោជនីយដ្ឋានបួននៅក្នុងរដ្ឋ៤ផ្សេងគ្នាត្រូវឆ្លងមេរោគនៅឆ្នាំ២០១៧ និងនៅតែឆ្លងនៅចន្លោះឆ្នាំ២០១៨ និង ២០១៩។
  • ភោជនីយដ្ឋានដែលនៅសល់ត្រូវឆ្លងនៅឆ្នាំ២០១៨ ហើយនៅតែមានសកម្មភាពរហូតដល់ដើមឆ្នាំ២០១៩។

ខ្សែសង្វាក់ភោជនីយដ្ឋានធានាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកឯកទេសសន្តិសុខទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបីដើម្បីទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់មេរោគនៅពេលរកឃើញហេតុការណ៍សន្តិសុខ។
លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនក៏ “កំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធនិងសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនកាតទូទាត់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីការពារម្ចាស់ប័ណ្ណ” និង “បន្តអនុវត្តជំហានដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ Checkers និងប្រព័ន្ធរបស់ Rally និងការពារប្រភេទនេះពីការកើតឡើងម្ដងទៀត»។

ក្រុមហ៊ុននេះផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យអតិថិជនពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ទូទាត់របស់ពួកគេ ដាក់របាយការណ៍ឥណទាន និងរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទវហេតុគួរឱ្យសង្ស័យណាមួយទៅគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធ។

ដូច្នេះ​ ប្រសិនបើអ្នកទៅកាន់ទីតាំងដែលរងផលប៉ះពាល់ណាមួយក្នុងកំឡុងពេលនៃការបង្ហាញរបស់អ្នក អ្នកត្រូវផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវរបាយការណ៍គណនីរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលគួរឱ្យសង្ស័យ ហើយប្រសិនបើជួបនឹងបញ្ហាណាមួយ សូមទាក់ទងអ្នកចេញកាតភ្លាមៗហើយពិចារណាដាក់ការដាស់តឿនក្លែងក្លាយឬបង្កកសុវត្ថិភាពលើឯកសារឥណទានរបស់អ្នកនៅ Equifax, Experian, និង TransUnion ។ ដូចគ្នានេះដែ រប្រសិនបើអាចធ្វើ អ្នកត្រូវគេណែនាំឱ្យរារាំងប័ណ្ណទូទាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយស្នើសុំគម្រោងថ្មីមួយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

ប្រភព៖

https://thehackernews.com/2019/05/credit-card-checkers-restaurants.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here