ក្រសួងមហាផ្ទៃតៃវ៉ាន់រងការបំពានទិន្នន័យប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីរាជការជាង ២៤០.០០០នាក់

0

ភ្នាក់ងារព័ត៌មានរាយការណ៍ថា ព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីរាជចំនួនជិត ២៤៣.៣៧៦នាក់ត្រូវគេសម្រប​សម្រួល និងបង្ហាញលើគេហទំព័របរទេស។ ព័ត៌មានសម្របសម្រួលរួមមានលេខ     អត្តសញ្ញាណ  ឈ្មោះ  លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិ ព័ត៌មានអំពីភ្នាក់ងារ  ការកំណត់ការងារនិងអង្គភាពដែលមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបម្រើការឱ្យ។ ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់តៃវ៉ាន់ (MOCS) រងការបំពានទិន្នន័យធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងចំនួន ២៤៣.៣៧៦នាក់ ដោយក្នុងនោះមានរួមទាំងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន និងកណ្តាល។

តើអ្វីជាចំណាត់ការភ្លាមៗ?

-ក្រសួងរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍នេះទៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺរណិតដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងសន្តិសុខតាមអ៊ិនធឺរណិត។

-MOCS ចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលេចធ្លាយទិន្នន័យស្របតាមច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

-ក្រសួងចាប់ផ្តើមជូនដំណឹងដល់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលរងផលប៉ះពាល់ពីហេតុការណ៍នោះ។-

ក្រសួងនិយាយថា ក្រសួងចាប់ផ្តើមពិនិត្យមើលកំហុសក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលគេយកទៅនៅពេលគ្មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺរណិតនៅខែមីនាឆ្នាំ២០១៥។

-គេថែមទាំងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងនាពេលអនាគត។

-ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ  ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតក្រោមក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់ផ្តើមបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ពីប្រភពដើមនៃហេតុការណ៍នេះ។

លោក Chen Chi-mai ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថា អង្គភាពប្រតិបត្តិសន្តិសុខអ៊ីនធឺរណិតរបស់លោក Yuan រកឃើញការបំពានជាលើកដំបូង ហើយជូនដំណឹងដល់ក្រសួងនេះដោយបន្ថែមថា លោកណែនាំដល់នាយកដ្ឋានសន្តិសុខអ៊ីនធឺរណិតដើម្បីជួយក្រសួងដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ប្រភពព័ត៌មាន ៖

https://cyware.com/news/taiwans-ministry-of-civil-service-suffers-data-breach-impacting-over-240000-civil-servants-3f537166

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here