ប៉ូលិសអឺរ៉ូប៉ូលបិទគេហទំព័រលួចចម្លង (Piracy Websites) ជាង 30,500 នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសកល

0

នៅក្នុងប្រតិបត្ដិការអនុវត្តច្បាប់ពិភពលោកដែលមានការសម្របសម្រួល ប៉ុលិសអ៊ឺរ៉ូប៉ូល បិទគេហទំព័រ ជាង ៣០.៥០០ ដែលចែកចាយទំនិញក្លែងក្លាយ និងលួចចម្លងតាមអ៊ីនធឺរណិត ហើយចាប់ខ្លួន ជនសង្ស័យ ៣នាក់។ ក្រៅពីនេះមានការរឹបអូស គេរាយការណ៍ថា ផ្តល់នូវទំនិញ និងផលិតផលក្លែងក្លាយជាច្រើនដែលរួមមានទាំង pirated movies ទូរទស្សន៍ខុសច្បាប់ music, electronics, cracked software downloads ឱសថក្លែងក្លាយ និងផលិតផលខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគួរកត់សំគាល់ថាគេហទំព័រដែលរឹបអូសមិនរាប់បញ្ចូលគេហទំព័រចោរណាមួយនៅលើអ៊ីនធឺរណិតទេ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិ៖

  • បិទគេហទំព័រសរុប 30,506 web domains,
  • ចាប់ជនសង្ស័យ ៣នាក់
  • រឹបអូស 26,000 ជាសម្លៀកបំពាក់ និងទឹកអប់,
  • រឹបអូសគ្រឿងស្រវឹងបាន 363 ដប
  • រឹបអូស hardware devices ជាច្រើនទៀត

ក្រុមមន្រ្តីក៏កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងបង្កកប្រាក់ជាង ១៥០,០០០ ផោនពីគណនីធនាគារ និង ប្រព័ន្ធទូទាត់តាមអ៊ីនធឺរណិតផងដែរ។ Domain ត្រូវរឹបអូស ហើយការចាប់ខ្លួនត្រូវធ្វើឡើង ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងចោរកម្ម ដែលកំពុងត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថា ‘In Our sites X’ (IOS X) ដែលថា ប៉ុលិសអ៊ឺរ៉ូប៉ូល ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ២០១៤ ហើយដំណើរការដោយមានជំនួយពីរដ្ឋជា សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប និងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិ។ ប៉ុលិសអ៊ឺរ៉ូប៉ូល និយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថា “នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង” (IOS) ដែលត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ គឺជាការបន្តប្រតិបត្តិការសកលរួមគ្នាដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ប្រតិបត្តិការនេះគឺជាលទ្ធផលនៃវិធីសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែល ប៉ុលិសអ៊ឺរ៉ូប៉ូល ដើរតាមគោលបំណងធ្វើឱ្យ អ៊ីនធឺរណិតក្លាយជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយធ្វើឱ្យប្រទេស និងដៃគូឯកជន កាន់តែច្រើនចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ និងផ្តល់ការបញ្ជូនបន្ត។ ប្រតិបត្ដិការនេះត្រូវគាំទ្រដោយរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន ១៨ របស់សហភាពអឺរ៉ុបរួមមាន ប្រទេស Albania, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Colombia, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, as well as Hong Kong, China, the United States, and Eastern Europe។ កាលពីឆ្នាំមុនគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងបណ្តាលឱ្យមានការបិទគេហទំព័រដែលរំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិជាងមួយលានដែលត្រូវគេរកឃើញថាលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តក្លែងក្លាយគ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី គ្រឿងថែរក្សាផ្ទាល់ខ្លួន និងទំនិញក្លែងក្លាយផ្សេងទៀត។

https://thehackernews.com/2019/12/counterfeit-piracy-websites.html

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here