ភេរវករចុះចាញ់នឹងកងកម្លាំងតួកគីនៅប្រតេសស៊ីរី

0

ក្រសួងមហាផ្ទៃតួកគីនិយាយថា ចំនួនភេរវករបានយល់ព្រមកែប្រែខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួន១១៧នាក់។

ក្រសួងមហាផ្ទៃតួកគីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថា ភេរវករមួយបានចុះចាញ់កងកម្លាំងសន្តិសុខតួកគី នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី។

ក្រសួងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ភេរវករបានដាក់អាវុធ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលកងកម្លាំងតួកគី។

នឹងបាននិយាយថា ចំនួននៃភេរវករបានចុះចាញ់នៅឆ្នាំនេះ គឺមានរហូតដល់ទៅ១១៧នាក់ ហើយបន្ថែមថា កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាកំពុងបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមភេរវករបន្ថែមទៀត៕

អ្នកប្រែសម្រួល៖ ឱក សុវណ្ណារ័ត្ន

ប្រភពព័ត៌មានពី Anadolu Agency ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here