ក្រុមហ៊ុន TerraPower បេ្តជ្ញាជួសជុលថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ

0

ប្រភពព័ត៌មានពី​ The Atlantic ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៣ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

ជួបជាមួយមេដឹកនាំ TerraPower ជាក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលដំណើរការការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនធំទាក់ទងនិងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ TerraPower ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃទៀតរបស់លោក Bill Gates ក្នុងការស្វែងរកប្រភពថាមពលដ៏អស្ចារ្យ ហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហា។ លោក Bill Gates សម្លឹងទៅរកប្រភពថាមពលពីព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ ប៉ុន្តែបើតាមលោក John Gilleland, នាយកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុន TerraPower និយាយថា “នុយក្លេអ៊ែរគឺជាប្រភពថាមពលតែមួយគត់ដែលអាចផ្ដល់នូវបរិមាណចាំបាច់យ៉ាង​ច្រើនដែលយើងត្រូវការនៅលើមូលដ្ឋានសកល”។

Nuclear Energy 22-01-16_1 Nuclear Energy 22-01-16