គេហទំព័រ WordPress ចំនួន១០ម៉ឺន រង​ផលប៉ះពាល់​ពី​កំហុស Cross-Site Scripting (XSS)

0

កម្មវិធី KingComposer ដែលជា​កម្មវិធី​ជំនួយ WordPress  ត្រូវបាន​គេ​រកឃើញថា ទទួលបាន​ការដំឡើង​ដោយ​គេហទំព័រ​ប្ល WordPress ចំនួន​ច្រើនជាង ១០០,០០០ ។ លើសពីនេះ គេហទំព័រ​ទាំងនោះ​ត្រូវគេ​រកឃើញថា មាន​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​កំហុស​Cross-Site Scripting។

ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​រកឃើញ​ដោយ​ក្រុម​សន្តិសុខ Wordfence ជាមួយនឹង​ក្រុម​ផលិតកម្ម​វិធី​ជំនួយ KingComposer Drag និង​ក្រុម Drop page ។ ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​នោះ​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​ក្រុម​ហេ​គ​ឃ័​រ​ចុច​លើ​តំណ(link)ព្យាបាទ ដែល​អាច​បញ្ជូន​ជនរងគ្រោះ​ទៅ​គេហទំព័រ​ដែលមាន​មេរោគ payload ។

ក្រុម Wordfence Threat Intelligence បាន​រកឃើញ​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​នៅ​ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា   ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី​ជំនួយ​ជួសជុល​វា​នៅ​ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ៕

ប្រែ​សម្រួល៖ ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភពព័ត៌មាន Gbhacker ផ្សាយ​ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here