កម្មវិធី Web Security & Hacking Software ដ៏​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នកជំនាញ​សុវត្ថិភាព​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០

0

កម្មវិធី​ហេ​គ (Hacking software) មិន​ត្រឹមតែ​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រុម​ហេ​គ​ឃ័​រ​សម្រាប់​សកម្មភាព​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នោះទេ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ហេ​គ​ឃ័​រ​មួ​កស (White Hat Hackers) និង​អ្នកជំនាញ​សុវត្ថិភាព​ជាច្រើន​ក្នុងការ​រកឃើញ​នូវ​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​នៅក្នុង​បណ្តាញ Network និង Endpoint នោះ។

វា​ក៏មាន​កម្មវិធី​សម្រាប់​ហេ​គជា​ច្រើន​ទៀត​នៅលើ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណិ​ត​ដែលមាន​ការប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រុម​ហេ​គ​ឃ័​រ​មួក​ខ្មៅ (Black Hat Hackers) ផងដែរ។ នេះ​គឺជា​កម្មវិធី​ហេ​គ​ចំនួន ៨ ដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​អ្នកជំនាញ​សុវត្ថិភាព។ កម្មវិធី​ទាំងនេះ​មាន៖

1.Probely

2.Netsparker

3.Wallarm

4.Acunetix

5.BurpSuite

6.Angry IP Scanner

7.Qualys Guard

8.HashCat

ក្រៅពី​កម្មវិធី Hacking software ទាំងនេះ វា​ក៏​នៅមាន​កម្មវិធី Software ជាច្រើន​ទៀត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ចែកចាយ​ជាច្រើន​ទៀត​ដូចជា VMware, Sophos, Ivanti, ManageEngine, Microsoft, Mobileiron, JamfPro និង​ជាច្រើន​ទៀត​ដែល​អាចជួយ​អ្នកជំនាញ​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​បាន​ផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here