កម្មវិធី​ហេ​គ WiFi ដ៏​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ នៅលើ Android – 2020 Edition

0

នៅក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹងធ្វើ​ការចែករំលែក​នូវ​កម្មវិធី “Wifi Hacking Apps“ សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ។ អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ហេ​គ​ទៅលើ WiFi Network បាន។ ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​សុវត្ថិភាព និង​ក្រុម​ហេ​គ​ឃ័​រ​បានធ្វើ​តេស្ត​ជាមួយនឹង​កម្មវិធី​ទាំងនេះ​ផងដែរ។

ជាមួយនឹង​ការប្រើប្រាស់​នូវ Wifi Hacker apps ទាំងនេះ តម្រូវឱ្យអ្នកប្រើចាប់ពី Android 4.0 ។ អ្នក​អាចធ្វើ​តេស្ត​ទៅលើ​កម្មវិធី WiFi Hacking Apps ដ៏​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ នេះ​ផងដែរ។

កម្មវិធី​ទាំងនេះ​មានដូចជា៖

  • Wi-Fi WPS WPA Tester
  • WPS Connect
  • WiFi Master Key Apk
  • WiFi Pass Key
  • Wi-fi Password Hacker Prank
  • WiFi Warden
  • WiFi Password
  • AndroDumpper
  • Zanti
  • WiFi Inspect

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here