ក្រុមហ៊ុន HPE និយាយថា ក្រុមហេគឃ័របានបំពាន Aruba Central ដោយប្រើ កូនសោរដែលលួចបាន

0

ក្រុមហ៊ុន HPE បានលាតត្រដាងថា ឃ្លាំងទិន្នន័យសម្រាប់វេទិកាត្រួតពិនិត្យបណ្តាញ Aruba Central របស់ពួកគេរងការសម្របសម្រួល ដោយបានបណ្តាលឲ្យហេគឃ័រចូលប្រមូលទិន្ន័យ របស់ឧបករណ៍ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង និងប្រមូលយកទីតាំងរបស់ឧបករណ៍ទាំងនោះ។

Aruba Central ជាបណ្តាញដំណោះស្រាយ Cloud ដែលអាចឲ្យអ្នកធ្វើការ​គ្រប់គ្រងលើ
​បណ្តាញ​ធំ​ៗ និង​ផ្នែកផ្សេងៗទៀត​ពី​ផ្ទាំង​គ្រប់គ្រង​តែមួយ។ ក្រុមហ៊ុន HPE បានរកឃើញ ថា ក្រុមហេគឃ័រមានសោរ ដែលអាចឲ្យពួកគេចូលមើលទិន្នន័យអតិថិជនដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងបរិស្ថាន Aruba Central ។ ភ្នាក់ងារគំរាមកំហែងបានចូលដំណើរការឃ្លាំងផ្ទុកទិន្ន័យ រយៈពេល ១៨ថ្ងៃមកហើយ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា។

យ៉ាងណាមិញ ឥលូវនេះក្រុមហ៊ុន HPE បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ពួកគេកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបការពារ និងរក្សាទុកសោចូលរបស់ពួកគេដើម្បីការពារឧប្បត្តិហេតុនៅពេលអនាគត៕

ប្រែសម្រួល៖ប៉ោក លក្ខិណា
ប្រភពព័ត៌មាន bleepingcomputer ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here