ការដាក់ចេញ ‘Threads’ ជំនួសឱ្យ Twitter នឹងត្រូវផ្អាកនៅអឺរ៉ុប ដោយបារម្ភពីសន្តិសុខឯកជនភាព

0

 

បណ្តាញសង្គម Instagram Threads (អាចនឹងក្លាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Twitter ដែលដាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនមេតាឳ) នឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឯកជនភាព បើយោងតាមគណៈកម្មការការពារទិន្នន័យរបស់ប្រទេសអៀរឡង់ (DPC)។

Irish Independent រាយការណ៍ថា អ្នកឃ្លាំមើលទាក់ទងជាមួយនឹងបណ្តាញសង្គមយក្សអំពីគម្រោងថ្មី និងបញ្ជាក់ពីការដាក់ចេញនៅអឺរ៉ុប “នៅក្នុងចំណុចនេះ”។ ចម្លើយរបស់មេតា ទៅកាន់ Twitter ថាត្រូវដាក់ចេញនៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។ វាត្រូវបង់ប្រាក់ជា “កម្មវិធីសន្ទនាផ្អែកលើអត្ថបទ (text-based conversation app)” ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ Instagram អាចពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្សេងៗដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះ និងទំនោរនៅថ្ងៃស្អែក។ វាក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើនូវគណនីដូចគ្នាដែលពួកគេមាននៅលើ Instagram។ បញ្ជីកម្មវិធីមាននៅលើ Apple App Store and Google Play Store ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចដោនឡូតវានៅឡើយទេ នៅពេលនេះ។

ផ្នែក “App Privacy” នៅលើ App Store បង្ហាញថា កម្មវិធីត្រូវប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើដ៏ច្រើន រួមមាន សុខាភិបាល, ការទិញទំនិញ, ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ, ទីតាំង, ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង, Contacts, User Content, ប្រវត្តិស្រាវជ្រាវ, ប្រវត្តិ Browsing, អត្តសញ្ញាណ, ទិន្នន័យប្រើប្រាស់, ព័ត៌មានរសើប និងរោគវិនិច្ឆ័យ។ វាត្រូវជឿជាក់ថា ខណៈពេលដែល DPC មិនបិទបណ្តាញសង្គមពីការដាក់ចេញនោះ ក្រុមហ៊ុនមេតាកំពុងតែប្រើគន្លឹះដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីផ្តល់សេវាជូនថ្នាក់តំបន់ ដែលត្រូវមានការការពារឯកជនភាពដ៏តឹងរឹង។ គួរកត់សម្គាល់ដែរថា ក្រុមហ៊ុន Google ផ្អាកការដាក់ចេញនូវ artificial intelligence chatbot Bard នៅអឺរ៉ុប ក៏ដោយសារបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរ។

ការវិវត្តស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរនៅ Twitter ដែលចាប់ផ្តើមបិទ unregistered users ពីការប្រើ site នៅលើវេប និងអនុវត្ត rate បណ្តោះអាសន្នមានកម្រិតសម្រាប់ logged-in users ដើម្បីរឹតបន្តឹងចំនួននៃការផុសដែលពួកគេអាចមើលឃើញក្នុង១ថ្ងៃៗ។ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Elon Musk ថ្លែងថា វាកំពុងតែបោះជំហានទៅ រកឱ្យឃើញនិងលុប bots និងតួអង្គអាក្រក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ផ្លេតហ្វម តាមរយៈ ការលុបទិន្នន័យ Twitter សាធារណៈរបស់អ្នកដែលបង្កើតគំរូ AI និងរៀបចំមនុស្សនិងការសន្ទនានៅលើផ្លេតហ្វមតាមវិធីផ្សេងៗ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here