ការវាយប្រហារថ្មីមួយកើតឡើងនៅលើភោជនីយដ្ឋានមួយតាមរយៈការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើកាត

0

ខ្សែសង្វាក់ភោជនីយដ្ឋានអាមេរិកមួយកន្លែងបង្ហាញថា ខ្លួនរងនូវការរំលោភបំពានទិន្នន័យដែលជះឥទ្ធិពលដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជននៅតាមទីតាំងរបស់ខ្លួន។  នៅថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនា PDQ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលពន្យល់ថាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់ចូលប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័ររបស់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងទទួលបានឈ្មោះប័ណ្ណឥណទាន កាលបរិច្ឆេទ ផុតកំណត់ និងតម្លៃផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ចាស់ប័ណ្ណ (CVV) របស់អតិថិជនមួយចំនួន។

ខ្សែសង្វាក់ភោជនីយដ្ឋានដំបូងបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថាពត៌មានរបស់អតិថិជនមួយចំនួនអាចត្រូវរំលោភពំពាននៅថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនា។ ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះមិនយូរប៉ុន្មាន ក៏កំណត់ថារយៈពេលនៃការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ឧសភាឆ្នាំ 2017 រហូតដល់ថ្ងៃទី 20 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 ។ កំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារនោះអ្នកវាយប្រហារធ្វើការបិទព័ត៌មានរបស់អតិថិជនដែលត្រូវប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ប៉ុន្តែមានទីតាំងបីរបស់ក្រុមហ៊ុន។  PDQ មិនអាចកំណត់ចំនួនពិតប្រាកដនៃប័ណ្ណទូទាត់ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចនឹងរងការប៉ះពាល់នោះទេ។

ដោយហេតុផលនេះក្រុមហ៊ុនជំរុញឱ្យអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណទូទាត់នៅទីតាំងដែលរងផលប៉ះពាល់របស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលរំលោភបំពានដើម្បីតាមដានរបាយការណ៍ឥណទាន និងរបាយការណ៍ធនាគារដោយយកចិត្តទុកដាក់។ ខ្សែសង្វាក់ភោជនីយដ្ឋានក៏បញ្ជាក់ពីអ្វីដែលសកម្មភាពបានកើតឡើងចាប់តាំងពីរកឃើញនូវការចូលដំណើរការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន:  ការថែទាំអតិថិជនរបស់យើង គឺជាអាទិភាពកំពូលហើយនៅពេលដែលយើងសង្ស័យថាអាចមានការរំលោភបំពានយើងបានធ្វើភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាព និងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពាន។ យើងបានផ្ដួចផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតមួយ ហើយចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Internet ដែលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៃការវាយប្រហារ។ យើងរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងបន្តធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរ និងនិយតកររបស់រដ្ឋ។ យើងចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធរបស់យើងដើម្បីជួយការពារប្រភេទនៃឧប្បត្តិហេតុនេះពីការកើតឡើងជាថ្មីម្តងទៀត។ ក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរអត្ថបទនេះ PDQ តាមដានការរំលោភបំពាននេះទៅជា “ឧបករណ៍តភ្ជាប់ពីចម្ងាយរបស់អ្នកលក់បច្ចេកវិទ្យាខាងក្រៅ” ។ ការវាយប្រហារប្រភេទនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃអង្គការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវហានិភ័យឌីជីថលដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេផងដែរ៕

ប្រភព៖​

https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/restaurant-chain-struck-by-payment-card-data-breach/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here