សម្រាប់ការហេគទៅលើ iPhone Passcode ធ្វើការបង្ហាញនូវព័ត៌មានរបស់ Photos និង Contacts

0

តើអ្នកចង់ដឹងអំពីការហេគទៅលើ passcode ឬ screen lock នៅលើ iPhones មែនទេ? លោក Jose Rodriguez ធ្វើការរកឃើញនូវការហេគទៅលើ passcode bypass នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS version 12 របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការចូលទៅកាន់ Photos និង Contacts ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីម៉ែលនៅលើស្មាតហ្វូន iPhone XS និងម៉ូដែល iPhones ជាច្រើនទៀតនោះ។

លោក Rodriguez រកឃើញនូវការហេគទៅលើ iPhone lock screen ជាមួយនឹងការបង្ហោះវីដេអូចំនួន 2 នៅក្នុង YouTube channel របស់គាត់ក្រោមឈ្មោះថា Videosdebarraquito ជាមួយនឹងដំណើរការនូវ 37-step iPhone passcode bypass ។ សម្រាប់កំហុសឆ្គងនៃការហេគទៅលើ iPhones ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយនេះមាន iPhone XS ដំណើរការនៅលើ iOS 12 beta និង iOS 12 operating systems របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ។

វិធី​ passcode bypass ដំណើរការនៅលើ iPhones ទាំងអស់រួមមានទាំង iPhone XS ប៉ុន្តែវានៅមិនទាន់ធ្វើការ​Patch ទៅលើ iOS 12.1 beta ចុងក្រោយនៅឡើយទេ។ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ Settings → Face ID & Passcode (Touch ID & Passcode on iPhones with Touch ID) និងបិទទៅលើ Disable Siri toggle នៅក្រោម “Allow access when locked.” ។ សម្រាប់ការហេគទៅលើ iPhone passcode bypass គឺមានការពេញនិយមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះហើយវាកើតឡើងនៅគ្រប់ iOS ទាំងអស់។ សម្រាប់ iOS 9.3.1 passcode bypass ត្រូវរកឃើញកាលពីឆ្នាំមុននេះដែលអនុញ្ញាត​​ឱ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការ bypass Siri និងគ្រប់គ្រងទៅលើ Photos និង Contacts របស់ស្មាតហ្វូន iPhones បាន៕

ប្រភព៖

https://thehackernews.com/2018/10/iphone-passcode-bypass-hack.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here