ព័ត៌មានអតិថិជនកាណាដាចំនួន ៤៥០០ នាក់ត្រូវបែកធ្លាយ

0

តាមរយៈ Canada Post ឲ្យដឹងថាពាក់ពន្ធ័នឹងសិទ្ធិឯកជន ហាង Ontario Cannabis Store (OCS) កំពុងព្រមានថាអតិថិជនប្រហែល 4.500 នាក់ ដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបំពាន។  នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើ Twitter OCS ប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថា បុគ្គលម្នាក់ ដែល គ្មានការអនុញ្ញាតអាចចូលទៅក្នុងកំណត់ត្រាអតិថិជនប្រហែល 2 ភាគរយ នៃអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមដានការចែកចាយតាម Internet តាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល។  ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកា OCS ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកាសែតកាណាដាដើម្បីកំណត់ រកមូលហេតុនៃបញ្ហានេះ និងដើម្បីរារាំងការចូលទៅកាន់ព័ត៌មាន និងចែកចាយដោយគ្មានការ អនុញ្ញាតបន្ថែមទៀត។

អ្នកលក់រាយកញ្ឆានិយាយថា ព័ត៌មានដែលលាតត្រដាងរួមបញ្ចូល កូដប្រៃសណីយ៍ របស់ អតិថិជន ឈ្មោះ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ របស់បុគ្គល ដែលចុះហត្ថលេខាលើការដឹកជញ្ជូន កាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ជូនលេខយោង OCS លេខតាមដាន និងឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន OCS ។  យោងតាម ​​OCS ឈ្មោះអតិថិជន ដែលដាក់ការបញ្ជាទិញ ការដឹកជញ្ជូនព័ត៌មាន ការបង់ប្រាក់ និងមុខទំនិញដែលបញ្ជាទិញមិនត្រូវបំពានទេ។

ក្រុមហ៊ុនលក់រាយតាម Internet ឬក៏ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំញៀនស្របច្បាប់នៅក្នុងខេត្តកត់សម្គាល់ថា ខ្លួនលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកាណាដាឲ្យចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីជូនដំណឹងទៅអតិថិជនដែលរង ផលប៉ះពាល់។ OCS ឱ្យដឹងថា: «រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកាណាដាមិនចាត់វិធានការ អ្វីទេ»។ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនកាណាដាកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាតើការជូនដំណឹងអំពីអតិថិជន ត្រូវទាមទារ ដូច្នេះ OCS ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់កាសែតកាណាដាម្នាក់ធានាថាបុគ្គលម្នាក់នៅពីក្រោយការ លេចធ្លាយនេះ “គ្រាន់តែចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយ Canada Post ហើយលុបចោលដោយគ្មានការ ចែកចាយបន្ថែមទៀតទេ” ។  អ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថា “យើងមានសេចក្តីរីករាយដែល OCS  ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីបញ្ហានេះហើយនឹងបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ការធានាដល់អតិថិជនថា បញ្ហានេះត្រូវដោះស្រាយឱ្យពេញលេញ” ៕

ប្រភព៖​

https://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/canada-post-leaked-data-cannabis-customers/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here