រដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកអ៊ីនធើតណិត និងអូឡាំពិករបស់ជប៉ុននិយាយថា “ខ្ញុំមិនដែលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទេ”

0

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូឡាំពិករបស់ជប៉ុន ប្រាប់សភាថា លោកមិនដែលប្រើ ប្រាស់កុំព្យូទ័រនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកទេ ទោះបីជាលោកទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យការត្រៀម រៀបចំប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិចក្រុងតូក្យូ ឆ្នាំ 2020 នេះក៏ដោយ។ លោក Yoshitaka Sakurada អាយុ 68 ឆ្នាំ ត្រូវតែងតាំងកាលពីខែមុន ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេ ដែលគាត់កាន់តំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេល 22 ឆ្នាំ នៅក្នុងសភាក៏ដោយ។

លោករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសភាកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលត្រូវសួរដោយសមាជិកសភាម្នាក់ថា តើលោកចេះប្រើកុំព្យូទ័រទេ។ លោក Sakurada ឆ្លើយថា “ខ្ញុំមានឯករាជ្យ តាំងពីអាយុ 25 ឆ្នាំហើយតែងតែណែនាំបុគ្គលិក និងលេខាធិការរបស់ខ្ញុំឱ្យធ្វើការទាំងនេះ” ។ “ខ្ញុំមិន ដែលប្រើកុំព្យូទ័រទេ!”

លោក Sakurada និយាយថា គាត់ទទួលស្គាល់ថា “ការយកចិត្តទុក ដាក់យ៉ាងរឹងមាំខាងប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ” គឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់ គាត់។  នៅពេលត្រូវសួរដោយសមាជិកសភាថា តើអ្នកខ្វះជំនាញកុំព្យូទ័រ អាចជាអ្នកទទួលខុស ត្រូវលើអ៊ីនធើណិត ឬអត់នោះ លោក Sakurada និយាយថា គោលនយោបាយត្រូវសម្រេច ដោយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់ និងរដ្ឋាភិបាលជាតិ ហើយគាត់មានទំនុកចិត្តថា គ្មានបញ្ហាទេ។ ការឆ្លើយតបរបស់ លោក Sakurada នៅក្នុងសភា និងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ព្រៀងទុកមុន។

ថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសភាមួយទៀតលោកមន្រ្តីនិយាយថា ការប្រកួត កីឡាអូឡាំពិកនឹងចំណាយអស់ 1,500 យ៉េន (13,21 ដុល្លារ) ជំនួសឱ្យ 150 ពាន់លានយ៉េន (1,32 ពាន់លានដុល្លារ) ។  គាត់ក៏ស្តីបន្ទោសខ្លួនគាត់ចំពោះការដែលមិនរៀបចំសំនួរទុកជាមុន ទោះបីជាដឹងថាគាត់នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកក៏ដោយ គាត់ បែរជាឆ្លើយសាមញ្ញថា “ខ្ញុំមិនដឹង” ៕

ប្រពភ៖ ​https://www.reuters.com/article/us-japan-olympics-cybersecurity-minister-idUSKCN1NK0BK?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_content=5bed36db04d3017860fe29c2&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here