ការហេគទៅលើ CarsBlues Bluetooth អនុញ្ញាតឱ្យ Hackerចូលមើលអត្ថបទសារ កំណត់ហេតុនៃការខល និងជាច្រើនទៀត

0

ការលួច Bluetooth ថ្មីមួយ ដែលមានឈ្មោះថា CarsBlues អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារលួចយក ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា លេខទូរស័ព្ទ CarsBlues កំណត់ហេតុហៅ កំណត់ហេតុប្រវត្តិទីតាំង និង លេខកូដទ្វារឡានពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាមរថយន្តតាមរយៈ Bluetooth។ Privacy4Cars ដែលអភិវឌ្ឍ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីលុបព័ត៌មាន ដែលត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (PII) បង្ហាញពីភាព ងាយរងគ្រោះ។ យោងតាមក្រុមហ៊ុនរាយការណ៍ថា រថយន្តរបស់អតិថិជនរាប់លាននាក់នៅ ទូទាំងពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ដោយភាពងាយរងគ្រោះនេះ។

ការវាយប្រហារនេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលយល់ព្រមផ្តល់ពត៌មានលំអិតយានយន្តរបស់ពួកគេដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដូចជាការជួលមួយដែលចែកចាយតាមរយៈសេវាការជាវ ខ្ចី លក់ និងប្រគល់ត្រលប់មកវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃការជួល ឬដកហូតវិញ ។ ការ hack នេះត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយ Andrea Amico ដែលជាស្ថាបនិកនៃ Privacy4Cars ហើយគាត់ជូនដំណឹងអំពីបញ្ហានេះទៅមជ្ឈមណ្ឌល ចែករំលែកព័ត៌មាន និងវិភាគ ព័ត៌មានរថយន្ត ដើម្បីចែករំលែក និងវិភាគការគំរាមកំហែងក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួន។ លោក Andrea Amico និយាយថា “ឥឡូវនេះជាមួយរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិ ISAC យើងកំពុងបង្វែរ ការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងដើម្បីអប់រំឧស្សាហកម្ម និងសាធារណជនអំពីហានិភ័យដែលទាក់ទង នឹងការទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងរថយន្ត” ។

“រថយន្ត CarsBlues hack ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការថតចម្លងទំហំ នៃស្ថានភាព ដែលវាអាច ត្រូវអនុវត្តចំពោះគោលដៅ ដែលមិនគួរឱ្យជឿ និងការលំបាកក្នុងការរកឃើញការកេងប្រវ័ញ្ច គឺជា ការចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ឧស្សាហកម្ម និងអតិថិជនក៏ត្រូវមានភាពសកម្មនៅពេលវាមកដល់ ការលុបព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈឯកជនពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់យានយន្ត។ ”

ដូចគ្នានេះផងដែរអ្នកដែលផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកដំណើរបណ្តោះអាសន្នផ្ទាល់ខ្លួនដូចជានៅមជ្ឈមណ្ឌល លក់ទំនិញ ហាងជួសជុល ការផ្លាស់ប្តូរពីមិត្តភក្ដិ និងអ្នកយាម ក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រថយន្ត Carsllues ដែរ។ អ្នកប្រើត្រូវផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានកម្សាន្តយានយន្តណាមួយ មុនពេលអនុញ្ញាតឱ្យនរណាម្នាក់ចូលប្រើរថយន្តរបស់ខ្លួន៕

ប្រភព៖

https://gbhackers.com/carsblues-bluetooth-hack/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here