ចែករំលែកឯកសាររបស់អ្នកដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ជាមួយ​ TOR និង​ Onion Share

0

Onion Share អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចែករំលែកឯកសារក្នុងទំហំណាមួយក៏បានដោយមានសុវត្ថិភាពនិងមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់អ្នក។ វាដំណើរការដោយ web server ជាមួយនឹង Tor onion service បង្កើតបានជា URL សម្រាប់ធ្វើការទាញយក។

វាមិនចាំបាច់អោយបង្កើត Server នោះទេដោយអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅប្រើប្រាស់ Tor onion service ដែលដំណើរការនៅលើ web នឹងធ្វើការទាយយកឯកសារតាម Browser។

Onion Share គឺជាសេវាចែករំលែកឯកសារ P2P ដោយឥតគិតថ្លៃដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកបច្ចេកវិទ្យា Micah Lee.

របៀបប្រើប្រាស់ Onion Share

 • អ្នកអាចទាញយក OnionShare ពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់វា (org) ដែលដំណើរការ លើ Windows, MacOS, និង Linux។
 • មុនពេលអ្នកអាច Share ឯកសារបានអ្នកត្រូវបើក Tor Browser ដើម្បីអោយ Tor service Cចាប់ផ្តើមដំណើរការ onion service។
 • បើក OnionShare ជ្រើសរើស ឯកសារដែលអ្នកចង់ Share រួចចុច Start Sharing។ វានឹងបង្ហាញ URL សម្រាប់ទាញយកនៅខាងក្រោមដូចជា (http://asxmi4q6i7pajg2onion/egg-cain)។
 • សម្រាប់អ្នកទាយយកគ្រាន់តែ Past URL ក្នុង Browser អាចធ្វើការទាយយកបានហើយ។

របៀបដែលវាដំណើរការ

 • នៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសឯកសារដែលអ្នកចង់ Share រួចហើយ OnionShare នឹងផ្តើមដំណើរការ web server នៅ 0.0.1 លើ Port ដោយព្រាវ។
 • ​វានឹងរើសយកពីរពាក្យក្នុងចំណោម ៦៨០០ ពាក្យដែលគេហៅថា (slug) ហើយបង្កើតបានជាឯកសារសម្រាប់ធ្វើការទាញយកនៅ (http://127.0.0.1:[port]/[slug]/)។
 • វានឹងបើកដំណើរការ web server ជាមួយ Tor onion service ហើយបង្ហាញ URL សម្រាប់ធ្វើការទាញដែលមានលក្ខណៈដូចនេះ (http://f5ratndpx7rgvh7i.onion/test-share.)។
 • នៅពេលដែល ឯកសារបានទាយយកហើយឬអ្នកបិទ OnionShare, web servers នឹងបិទទាំងស្រុង ឯកសារក៏ត្រូវលុបចេញពីគេហទំព័រ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ OnionShare

 • រូបរាងនឹងក្រាហ្វិចងាយស្រួលមើលងាយយល់នឹងការជ្រើសរើសឯកសារដោយគ្រាន់តែទាយដាក់ពីលើក៏បាន ហើយដំណើរការលើ Windows, MacOS, និង Linux។
 • សមត្ថភាពអាចចែករំលែកឯកសារបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។
 • អោយមនុស្សច្រើនអ្នកទាយយកបានក្នុងពេលតែមួយ។
 • បង្ហាញអ្នកពីនាទីនៃការផ្ទេរឯកសារ។
 • នៅពេលដែលឯកសារទាយយកបានសម្រាប់ OnionShare បិទ web server ស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីកាត់បន្ថយផ្ទៃការវាយប្រហារ។

សុវត្ថិភាព

 • មិនមានជនណាអាចចូលទៅយក ឯកសារដែលត្រូវបានចែករំលែកបានទេ។
 • អ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួលត្រូវបានការពារដោយ Tor ។
 • ប្រសិនបើមានអ្នកវាយប្រហារលើ onion service ឯកសារដែលបានចែករំលែកនៅតែមានសុវត្ថិភាព។

មិនមានសុវត្ថិភាព

 • ការទំនាក់ទំនង URL របស់ OnionShare អាចមិនមានសុវត្ថិភាព។

ប្រភព៖

Share Your Files Anonymously Using TOR and Onion Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here