កំហុសក្នុង Google+ API ធ្វើឱ្យ Privacy របស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាង ៥២ លាននាក់ មានភាពរងគ្រោះ

0

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីអាចស្នើសុំមើលព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកប្រើ Google+ ប្រហែល ៥២,៥ លាន នាក់ ដែលអ្នកប្រើបានកំណត់សិទ្ធជាឯកជន។ ការប៉ះពាល់នេះមានរយៈពេល៦ ថ្ងៃនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ហើយកំហុសកើតលើកម្មវិធីកម្មវិធី Google+ (API) ជាពិសេស​កំហុសអាចអនុញ្ញាតឱ្យគេចូលដំណើរការទិន្នន័យ ដោយមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់។

ទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពុំមានការយល់ព្រមចំពោះកម្មវិធីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានប្រវត្តិរូបរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបង្ហាញផងដែរ ប្រសិនបើពួកគេចែករំលែកវាជាមួយ ប្រវត្តិរូបដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីនេះចូលប្រើព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រវត្តិរូបរបស់ពួកគេ។

Google បាននិយាយថា មិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ

Google រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការរំលោភបំពានលើភាពជាឯកជន ក្រោយពីមាន ការធ្វើតេស្តសាកល្បងជាប្រចាំរបស់ខ្លួន។ លោក David Thacker នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងផលិតផលសម្រាប់ G Suite មានប្រសាសន៍ថា បញ្ហានេះត្រូវគេណែនាំ តាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយវាត្រូវគេរកឃើញ និងជួសជុលនៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍​ក្រោយ។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃនេះគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ភាពជាឯកជនមិនមែនជា លទ្ធផលនៃការសម្រុះសម្រួលពីភាគីទីបីទេ ហើយបន្ថែមថា ក្រុមហ៊ុន  Google គ្មានភ័ស្តុតាងថា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដែលមានការចូលប្រើដោយចៃដន្យ រយៈពេល ប្រាំមួយថ្ងៃនោះបានដឹងអំពីកំហុស ឬបានប្រើវាខុសនៅក្នុងវិធីណា។

ការជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដែលប្រើ People API មិនអាចមើលទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ  លេខអត្តសញ្ញាណជាតិ ពាក្យសម្ងាត់ ឬព័ត៌មានលម្អិតដែលអាចត្រូវគេប្រើដើម្បីប្រព្រឹត្តការលួចបន្លំឬការលួចអត្តសញ្ញាណ។

Google+ People API ផ្តល់ការចូលដំណើរការលើទិន្នន័យទាំងស្រុងដែលរួមមានឈ្មោះ, អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល, មុខរបរ, អាយុ, ជំនាញ, ភេទ, ថ្ងៃកំណើត។ បញ្ជីលម្អិតនៃសេចក្ដីលម្អិត អាចរកបាននៅលើទំព័រសម្រាប់ Google+ People API ។ Google ចាប់ផ្តើមទាក់ទងភាគី ដែលរងផលប៉ះពាល់ (អ្នកប្រើប្រាស់ និងអតិថិជនសហគ្រាស) អំពីបញ្ហានេះ។

Google+ ទទួលបានការចូលនិវត្តន៍

វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ Google មួយនេះ មិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដូចការរំពឹងទុក និងត្រូវគេកំណត់រួចរាល់សម្រាប់ការបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់នៅខែសីហាឆ្នាំក្រោយ។ ជាមួយនឹងកំហុស API ថ្មីនេះ ដែលជាលើកទីពីរចាប់តាំងពីខែតុលាមក ក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្ត ដាក់ប្រព័ន្ធនេះឱ្យចូលនិវត្តន៍នៅខែមេសាឆ្នាំ២០១៩  ខណៈពេលដែល Google+ APIs ទាំងអស់នឹងត្រូវបិទក្នុងរយៈពេល៩០ ថ្ងៃខាងមុខ។

ពេលនេះគួរតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់វេទិកាផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែឱកាសប្រើវេទិកាផ្សេងមានជាច្រើន ហើយអ្នកនឹងភ្ញាកើផ្អើលនៅថ្ងៃ Google+ ចូលនិវត្តន៍។ ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន  ក្រុមហ៊ុន Google នឹងបន្តផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការណែនាំបន្ថែមអំពីវិធីប្ដូរទិន្នន័យរបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាព នៅលើវេទិកា។អ្នកប្រើសហគ្រាសនឹងមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណើរការដូចគ្នានេះទេ ព្រោះ Google+ នឹងនៅតែអាចដំណើរការបានលើសេវាកម្ម G Suite ៕

ប្រភពព័ត៌មាន ៖

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/bug-in-google-api-puts-at-risk-privacy-of-over-52-million-users/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here