ការពារបណ្តាញអង្គភាពរបស់អ្នកជាមួយក្រុមការងារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

0

វាគ្មានបញ្ហាទេប្រសិនបើអ្នកមានបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត ឬបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត នៅតែមានសារៈសំខាន់នៅឡើយ។ សហគ្រាសភាគច្រើនដាក់ជំនឿច្រើនពេកនៅក្នុងគោលការណ៍  សន្តិសុខរបស់ពួកគេដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានសន្តិសុខនៅពេលដែលនិយោជិកនិងឧបករណ៍ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យនេះ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានគោលនយោបាយដ៏រឹងមាំ និងទូលំទូលាយបំផុត និងការត្រួត ពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខក៏ដោយស្ថាប័នភាគច្រើនមានការភាពខ្វះខាតមើលឃើញនៅក្នុងអ្វីដែលឧបករណ៍កំពុងធ្វើនៅពេលដែលប្រើនៅលើបណ្តាញ Wi-Fi សាធារណៈ និងបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត។ ហើយនៅក្នុងរឿងនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដែលកម្ម វិធីសម្រាប់តាមដានបណ្តាញអាចជួយអ្នក។ ដូច្នេះសូមចាប់ផ្តើម!

សុវត្ថិភាពបណ្តាញល្អប្រសើរជាងមុនចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការមើលឃើញបណ្តាញ

និយោជិកមានទម្លាប់ប្រើបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត និង Wi-Fi សាធារណៈពេញមួយថ្ងៃ ហើយនៅពេល ដែលវាកើតឡើងវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ក្រុម IT ដែលមិនអាចមើលឃើញនៅក្នុងផ្នែករបស់ពួកគេ។

ឧទាហរណ៍ ការសិក្សាមួយពី Enterprise Mobility Exchange និយាយថា ជាង 63% នៃអាជីវកម្ម មិនប្រាកដថាតើពួកគេអាចតាមដានឧបករណ៍បណ្ដាញក្រៅពីជញ្ជាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកគេដែរឬទេ។ ដោយគ្មានព័ត៌មានសំខាន់នេះអង្គការមិនអាចការពារខ្លួនពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខទេ។  អ្នកត្រូវការទិន្នន័យពិតប្រាកដដើម្បីកំណត់ថាតើបុគ្គលិករបស់អ្នកកំពុងភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ Wi-Fi ដែល គ្មានការធានាផ្ញើទិន្នន័យទៅម៉ាស៊ីនមេនៅក្រៅប្រទេស និងប្រើ VPN ដែលមិនដំណើរការ។

ទោះជា យ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាដូចគ្នានេះបង្ហាញថា 45% នៃសហគ្រាសព្រួយបារម្ភអំពីការលេច ធ្លាយទិន្នន័យច្រើនបំផុត ប៉ុន្តែសហគ្រាសនៅតែមិនគាំទ្រការប្រើ VPN ។ តាមការពិត 70% នៃសហ គ្រាសទាំងនេះនិយាយថា VPN ជាជម្រើសមួយ។  ខណៈដែលហានិភ័យផ្នែកសុវត្ថិភាពចល័ត ត្រូវអនុវត្តដោយតួអង្គអាក្រក់ការរំលោភបំពានសុវត្ថិភាពគឺបណ្តាលមកពីបុគ្គលិក។ នេះមិនរាប់ បញ្ចូលពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីជាទៀងទាត់ទៅតំណភ្ជាប់មិនត្រឹមត្រូវដោយការចុចអាប់ដេតទេ។

ការដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលិកនៅក្នុងបណ្តាញបក្សទី 3 ជាធម្មតាតម្រូវឱ្យក្រុមការងារ IT របស់អ្នកពឹង ផ្អែកលើការវិនិច្ឆួ័ និងកំហុស និងការស្មាន។ ដំណើរការនេះប្រមូលធនធានរបស់ក្រុមការងារ IT របស់ អ្នកយកបុគ្គលិករបស់អ្នកក្រៅបណ្ដាញហើយវាមានន័យថាពួកគេមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ អតិថិជនរបស់អ្នក។ ជាសំណាងល្អទិន្នន័យដែលត្រូវការដើម្បីបិទគម្លាតនៃសន្តិសុខ និងរក្សាបុគ្គលិក របស់អ្នកឱ្យមានផលិតភាពគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នក។

ស្វែងរកភាពមើលឃើញរបស់បណ្តាញ

តើអ្នកកំណត់ថាតើការមើលឃើញឧបករណ៍បណ្តាញកាន់តែច្រើនត្រូវការសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចដែរ? នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអ្នកគួរអនុវត្តតាម:

–       ពិនិត្យមើលដំណើរការ IT ticket ។ តើក្រុមការងារ IT របស់អ្នកអាចស្វែងរកប្រភពនៃបញ្ហាភាគច្រើន នៅក្នុងបណ្តាញភាគីទីបីដែរឬទេ? តើបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងដដែលៗទេ?

–       ពិនិត្យឡើងវិញនូវវិធីសាស្រ្តអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមការងារ IT ។ ក្រុម IT របស់អ្នកគួរតែប្រើកម្ម វិធីសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យបណ្តាញដើម្បីជួយកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្រប់គ្រងពួកគេពីចម្ងាយ។

–       ពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសាជីវកម្ម។ តើបណ្តាញរបស់អ្នកត្រូវ ការប្រើ VPN ទូរស័ព្ទដៃមែនទេ? ប្រសិនបើនេះគឺជាការពិតតើអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ទេថា ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែរឬទេ?

–       ត្រូវប្រាកដថាគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចត្រូវអនុវត្តយ៉ាងច្រើន។ នោះគឺត្រូវ ប្រាកដថាគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់អ្នកដែលអាចធានាសុវត្ថិភាព និងការអនុវត្តអាច ត្រូវអនុវត្តទាំងស្រុងតែម្តងជំនួសឱ្យការអនុវត្តជាលក្ខណៈបុគ្គល។

–       តើធ្វើដូចម្តេចសកម្មគឺជាក្រុមការងារ IT? តើក្រុមការងារដឹងអំពីការគំរាមកំហែងឬបញ្ហា ទូទៅ និងការចាត់វិធានការសកម្មដើម្បីការពារពួកគេមុនពេលបុគ្គលិកកត់សំគាល់ពីផល ប៉ះពាល់របស់វា?

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជាទូទៅការមើលឃើញនៃបណ្តាញគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការបង្កើតបណ្តាញសុវត្ថិភាព។ ដោយធ្វើ អោយក្រុមការងារ IT របស់អ្នកយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងពួកគេអាចការពារបណ្តាញ របស់អ្នកពីការគំរាមកំហែងនៅខាងក្រៅទាំងនេះ៕

ប្រភព៖

https://gbhackers.com/protecting-your-network/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here