អតិថិជនច្រើនជាង ១៤០០០ នាក់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភកាតបង់ប្រាក់ BevMo

0

ការបំពានលើកាតបង់ប្រាក់ BevMo បង្ករផលប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនមានចំនួនច្រើនជាង ១៤០០ នាក់ ដោយអ្នកវាយប្រហារបានបញ្ចូលស្គ្រីប skimmer ចូលទៅក្នុងទំព័រ Checkout របស់វេបសាយ។ ស្គ្រីប skimmer បញ្ចូលកំណត់គ្រាប់ចុចពីអតិថិជន និងផ្ទេរទិន្នន័យទៅម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកវាយប្រហារ។

ទិន្នន័យដែលគេលួចរួមមានឈ្មោះ អតិថិជន លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋាននិងប័ណ្ណឥណទាន និងលេខប័ណ្ណឥណពន្ធរួមជាមួយលេខកូដសុវត្ថិភាព ។ ក្រុមហ៊ុន BevMo និយាយថា អ្នកវាយប្រហារដាក់ស្គ្រីប skimmer ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ហើយក្រុមហ៊ុនជូនដំណឹងទៅការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាអំពីការបំពាន។

ពេលនេះក្រុមហ៊ុនស្រាប្រកាសថា ពួកគេលុបស្គ្រីបដែលមានគំនិតអាក្រក់ចេញពីទំព័រពិនិត្យ  ចេញពីវិបសាយហើយការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការ។ ដូចដែលយើងដឹងហើយថា ពួក Hacker ត្រូវគេកំណត់ ហើយពួកគេចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនជាមួយអង្គការដើម្បីស្វែងរករចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ ហើយពួកគេនឹងជ្រៀតចូលតាមវិធីដ៏ល្អបំផុត។ កាលពីដើមខែនេះ  Amazon ទទួលរងនូវការរំលោភបំពានទិន្នន័យមុនថ្ងៃ Black Friday លើអតិថិជនជាច្រើន និងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលត្រូវបានលាតត្រដាង៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/bevmo-payment-card-breach/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here