ហ្វេសប៊ុកទទួលស្គាល់ថា វាមានការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលមិនមែនជាអ្នកប្រើ ប្រាស់របស់ FB ដោយ Tools –  ៦១ % នៃ Apps ដែលតេស្តនេះនឹងផ្ទេរទិន្នន័យទៅឱ្យ FB  ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

0

ការស៊ើបអង្កេតថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើទិន្នន័យតាមដានបង្ហាញថា ហ្វេសប៊ុកតាម ដានអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកប្រើដែល Logged-out ពីវេទិការបស់ខ្លួនតាម រយៈមុខងារពាណិជ្ជកម្ម(Business Tools )។

ក្រុមអ្នកអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើការសាកល្បងកម្មវិធីជាច្រើន និងបញ្ជាក់ថា កម្មវិធីដែលគេសាក ល្បងប្រមាណ ៦១% គឺតែងតែចែករំលែកទិន្នន័យទៅក្នុងហ្វេសប៊ុ​កពីពេលដែល​អ្នកប្រើ បើកកម្មវិធី។ Privacy International ធ្វើការវិភាគលើកម្មវិធី Android ជាច្រើន ដែលប្រើ ឧបករណ៍បើកចំហមួយចំនួនមានឈ្មោះថា “mitmproxy” ដែលជាប្រូក្រាម HTTPS មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលដើម្បីស្វែងរកសកម្មភាពរបស់កម្មវិធី។

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ហ្វេសប៊ុក (SDK) ដើម្បីចែករំលែក​ទិន្នន័យទៅហ្វេសប៊ុក។ ក្រៅពីនេះ Apps ផ្ញើទិន្នន័យទៅក្នុងហ្វេសប៊ុ​ក​ ដោយជួនកាលវាផ្ទុក​អ្នកប្រើទិន្នន័យរងគ្រោះដោយមិនគិតពីការជ្រើសរើសរបស់អ្នកប្រើពី Facebook ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនមានគណនី Facebook ។

ការស្រាវជ្រាវពីមុនបង្ហាញថា ៤២ ៥៥ ភាគរយនៃកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃនៅលើ Google Play អាចចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយហ្វេសប៊ុកធ្វើឱ្យហ្វេសប៊ុកជាអ្នកតាមដានភាគីទីបីដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតទីពីរក្រោយពីក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Google Alphabet ។ ក្នុង​របាយការណ៍នេះ Privacy International បង្ហាញពីការចែករំលែកទិន្នន័យ​នេះក្នុង​ការអនុវត្តជា​ពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលមិនមានគណនី Facebook ។

ការរកឃើញ Privacy អន្តរជាតិ – ការលើតាមដានហ្វេសប៊ុក នេះបើយោងតាមការរកឃើញ Privacy អន្តរជាតិ

នៅទីនេះ ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបង្ហាញដោយ ហ្វេសប៊ុក ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ​អ្នកប្រើប្រាស់។

  1. 61 % នៃកម្មវិធីដែលសាកល្បងរួចផ្ញើរទិន្ន័យទៅហ្វេសបុកដោយស្វ័យប្រវត្ត រួមទាំង ទៅអ្នកដែលមិនប្រើហ្វេសបុក និងអ្នក  logg-out ផ្សេងទៀត។
  2. ដើម្បីភ្ជាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយឥរិយាបថអ្នកប្រើពីកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាកម្មវិធីដែលបញ្ជូនទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅ Facebook ដោយមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពិសេស Google AAID & IDFA របស់ Apple ។
  3. វាប្រមូលសកម្មភាពសកម្មភា ពចំណាប់អារម្មណ៍ អាកប្បកិរិយា និងទម្លាប់របស់ មនុស្សដែលអាចបង្ហាញទិន្នន័យប្រភេទពិសេសរួមទាំងព័ត៌មានអំពីសុខភាព ឬសាសនារបស់មនុស្ស
  4. ព្រឹត្តិការណ៍ទិន្នន័យដំបូងដែលទាក់ទងទៅហ្វេសប៊ុកដោយប្រើ Facebook SDK ដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដោយការបញ្ជូនទិន្នន័យដូចជា “បានដំឡើងកម្មវិធី” និង “SDK បានចាប់ផ្តើម” ដើម្បីរាយការណ៍រាល់ពេលណានៅពេលដែលអ្នកប្រើបើកកម្មវិធីជាក់លាក់។
  5. 5.    ទិន្នន័យដំបូងដែលទាក់ទងទៅហ្វេសប៊ុកដោយប្រើ Facebook SDK ដែលចាប់ផ្ដើមដោយការបញ្ជូនទិន្នន័យដូចជា “កម្មវិធីដែលគេបានដំឡើង” និង “SDK ផ្តើម” ដើម្បីរាយការណ៍រាល់ពេលណានៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់​បើកកម្មវិធីជាក់លាក់។
  6. ឧទាហរណ៍កម្មវិធីដែលគេសាកល្បងគឺ “Qibla Connect” (កម្មវិធីអធិស្ឋានរបស់មូស្លីម) “ឃ្លាំមើលពេលវេលា” (កម្មវិធីតាមដានរយៈពេល), “ការពិត” (កម្មវិធីស្វែងរកការងារ), “My Talking Tom” (កម្មវិធីក្មេងៗ ) ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗចំនួនបី “កម្មវិធីដំឡើង”, “SDK ផ្តើម” និង “ធ្វើឱ្យកម្មវិធីអសកម្ម” ដែលចែករំលែកឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន រាប់រយលាននាក់។
  7. ទិន្នន័យមួយចំនួនដែលចែករំលែកទៅក្នុងហ្វេសប៊ុកគឺមានភាពរសើបយ៉ាងខ្លាំង និងលម្អិតខ្លាំងណាស់។
  8. ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីស្វែងរក  ការធ្វើដំណើរ  និងកម្មវិធីប្រៀបធៀបតម្លៃ “KAYAK” ដែលផ្ញើពត៌មានលម្អិតអំពីការហោះហើររបស់មនុស្សលើហ្វេសប៊ុករួមទាំងការចេញពីទីក្រុង  ការចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន  ការមកដល់ព្រលាន​ កាលបរិច្ឆេទមកដល់ និងចំនួនសំបុត្រ។
  9. គោលការណ៍ Cookies របស់ហ្វេសប៊ុកពណ៌នាពីវិធីពីរយ៉ាងដែលមនុស្សដែលមិនមាន​គណនីហ្វេសប៊ុកអាចគ្រប់គ្រង cookies របស់ហ្វេសប៊ុក​ដើម្បីបង្ហាញ​ការផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម។ Privacy International ធ្វើតេស្តទាំងការមិនចូលរួម​និងរកឃើញថា ពួកគេមិនមានឥទ្ធិពលលើការចែករំលែកទិន្នន័យដែលពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទេ៕

ប្រភពព័តមាន៖

https://gbhackers.com/facebook-tracking-non-fb-users/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here