ស្វែងយល់ពី Proxy Server វិធីសាស្រ្តដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីពួកហេគឃ័រ

0

Proxy Server ត្រូវគេប្រើនៅក្នុងករណីផ្ទុក ទិន្នន័យឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន ដែលធ្លាប់ ត្រូវគេប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គភាពមួយកាលពីមុន។ បើគ្មានការបន្លំអ៊ិនធឺណិត Proxy Serverនោះទេ  ការលួចគណនី ការលេចធ្លាយទិន្នន័យ និងការលួចគណនីបណ្តាញ សង្គម ជាច្រើនត្រូវពួកហេគឃ័រអនុវត្ត ។

ពួកហេគឃ័រទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលការអប់រំ ហើយខួរក្បាលទទួលស្នាដៃវិជ្ជមានខ្លះ ហើយទទួលជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យ។ ប៉ុន្តែជាអកុសលប្រភេទមនុស្សនេះធ្វើខុសឬ ធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យប៉ះ​ពាល់​ដល់សង្គម។ អ៊ីនធឺណិតកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន ដូច្នេះ Proxy server  ពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើគឺចូលទៅ google ដើម្បីប្រើ online Proxy តប្រូជិធីម៉ាស៊ីនស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណែតគេហទំព័រវ៉ិបសាយសង្គមនិងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធើណែតធ្វើឱ្យការរុករកជាផ្នែកមួយដែលជៀសមិនរួចនៃជីវិតមនុស្ស។

បណ្តាញសង្គម និងមុខងារផ្សេងៗលើអ៊ីធឺណិត ដែលវាក្លាយជាស្រទាប់ការងារ​ទីមួយសម្រាប់​មនុស្សលោក។

បច្ចេកវិទ្យា Cloud បង្កើតភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទិន្ន័យ និងទាញយកទិន្ន័យនៅពេល ចាំបាច់។នៅពេលដែលមានទ្វារមួយដែលធ្វើអោយជីវិតរបស់មនុស្សកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន បើគ្មាន proxy server ទេនោះ ពួក Hacker នឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីភាពជឿជាក់នេះ។

Proxy Server ការពារក្រុមហេគឃ័រទាំងនោះទាំងលើបណ្តាញសង្គម និងការងារផ្ទាល់​ខ្លួន​សម្រាប់​កំហុសនយោបាយខ្លះ ឬការធ្វេសប្រហែសចិត្តដោយខ្លួនឯង។ មិនថាមានបញ្ហាអ្វីក្រុម hacker នៅតែមានគោលបំណងដូចគ្នា។ម៉ាស៊ីន Proxy Server ជៀសវាងការហេគ

1.បំពាននរណាម្នាក់ដោយរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគេនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឯកជនប្រឆាំងនឹងម្ចាស់។ កម្មវិធីកំចាត់មេរោគ​និងកម្មវិធី firewalls ផ្សេងទៀតត្រូវគេបង្កើត ឡើងដើម្បីកម្ចាត់ពួកហេគឃ័រទាំងនេះ ប៉ុន្តែពួកគេមានទំនោរនឹងបំបែកកំណែ និងឆ្លងកាត់វា ហើយហេតុដូច្នេះហើយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែធ្វើការលើកំណែដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីផ្តល់ការការពារដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រើប្រាស់ Proxy Server ។

2. ម៉ាស៊ីនបម្រើ Proxy Server ត្រូវរចនាឡើងដើម្បីបង្កើត​ wall រវាងអ្នកប្រើ​និងអ៊ីនធឺណិត។ អ៊ិនធឺណិគឺដូចជាមូលដ្ឋានផ្ទុកទិន្នន័យដ៏ធំមួយ​ជាកន្លែងដែលទិន្នន័យត្រូវ គេប្រមូលទៅទុក។

3.ម៉ាស៊ីនបម្រើ Proxy server ជួយជាជញ្ជាំងរវាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងអ្នកប្រើ ដោយ​អ្នក ប្រើអាចបំពាន​ប្រព័ន្ធផ្ទុកដោយមធ្យោបាយណាក៏ឡើយ។

4. ម៉ាស៊ីនបម្រើ Proxy server គឺប្រើដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួក Hacker ហើយអ្នកអាច អនុវត្តតាមការណែនាំមួយចំនួនខណៈពេលមានការកំពុងរុករក ឬដាក់ទិន្នន័យមួយចំនួន លើអ៊ីនធឺណិត។ ជា​ដំបូងបង្អស់ ការប្រើ Proxy server ពិតជាជួយ។

5. Server នេះប្រើលើកុំព្យូទ័រ ឬលើអ៊ីនធឺណិត។ ដូចច្នេះ អ្នកត្រូវស្គាល់ពី Proxy servers ជាមុន មុនពេលរុករកឯកសារ។

6. ការផ្ទុកទិន្នន័យនៅលើ Cloud គឺល្អសម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់ ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកត្រូវតែដឹងថា​អ្វីដែលមាននៅក្នុង Cloud គឺមិនមែនគ្រាន់តែជារបស់អ្នកនោះទេ។ នរណាម្នាក់អាចទាញយក​ទិន្នន័យ​យ៉ាងងាយស្រួល​ហើយ​ហេតុដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវជៀសវាងដាក់បញ្ចូល​ព័ត៌មានសម្ងាត់​​និងលេខសំងាត់លើ Cloud ។

7. អ្នកត្រូវតែចងចាំជានិច្ចដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅលើម៉ាស៊ីន។

8. កម្មវិធីទាំងអស់ទទួលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយពេលវេលារបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ហើយនេះគឺដោយសារតែធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងកំណែមុន។

9. ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដូចគ្នានឹងជួយឱ្យមានសុវត្ថិភាពពីពួក Hacker ។ ម៉ាស៊ីនបម្រើ Proxy servers ​ការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងពួក Hacker ដោយការដំឡើងកម្មវិធី​កំចាត់មេរោគថ្មីៗជាពិសេសវាជាអ្នកដែលផ្តល់ជូននូវសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត និងសុវត្ថិភាព ពេញលេញ។

Proxy Server និង online Proxy ដ៏ល្អបំផុតចំនួន ១០៖

  1. com
  2. org
  3. me
  4. us
  5. com
  6. com
  7. us
  8. com
  9. com
  10. org

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/american-express-phishing-campaign/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here