ហេតុផលផ្សេងៗគ្នាដែលក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត

0

ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មទទួលជោគជ័យ អ្នកគ្រប់គ្រងគួរតែផ្តោតអារម្មណ៍លើការលក់ លើទេពកោសល្យនៃបុគ្គលិក និងកំណើនជាទូទៅ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនធំៗកម្រប្រមូលផ្ដុំទៅលើបទ​ពិសោធន៍​បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន។

នេះគឺដោយសារតែភាគច្រើននៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ិនធឺណិតត្រូវកំណត់គោលដៅលើអាជីវកម្មខ្នាតតូច។ នៅទីបញ្ចប់ ក្រុមហ៊ុនតូចៗប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនទេនៅពេលដែលពួកគេយកតម្រាប់តាមជំនួញធំៗដោយដើម្បីតែក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋជន។

មូលហេតុចម្បងសម្រាប់ការកំណត់យកក្រុមហ៊ុនតូចៗជាគោលដៅគឺដោយសារតែ SMB ត្រូវចាប់យកការផ្តល់ប្រាក់កម្រៃតូចមួយធ្វើឱ្យពួកគេងាយរងគ្រោះ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគឺជាឥរិយាបថប្រថុយប្រថានមួយរបស់មេដឹកនាំភាគច្រើនហើយវានឹងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនទាំងមូលចុះខ្សោយ។ វាគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចាត់វិធានការក្នុងការធានាអាជីវកម្មនិងទិន្នន័យរបស់ពួកគេពីឧក្រិដ្ឋកម្មខាងក្រៅ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីជាអ្នកត្រូវការសុវត្ថិភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នក នេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវពិចារណាលើការរក្សាសុវត្ថិភាពលើអ៊ីនធឺណិត។

ការបរាជ័យក្នុងការទទួលការធានារ៉ាប់រងល្អអាចធ្វើឱ្យអ្នកបាត់បង់អាជីវកម្ម

ចំពោះអាជីវកម្មខ្នាតតូច ម្ចាស់អាជីវកម្មគឺស្អប់ការចំណាយបន្ថែម។ ពួកគេកាត់អ្វីៗដែលហាក់ដូចជាមិនចាំបាច់។ ការពិតគឺការវិនិយោគលើសន្តិសុខអ៊ិនធឺណិតអាចជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ឆ្លាតបំផុតសម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិរបស់ SMB ។

សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ពួកគេគ្របដណ្តប់លើការខូចខាតសំខាន់ៗមួយចំនួនធំ។ ទាំងនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការពិន័យដែលត្រូវផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន ការបាត់បង់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារ ការចំណាយលើការជូនដំណឹង និងការត្រួតពិនិត្យលុយ។ ទាំងនេះគឺជាបំណុលដែលអាចទទួលការធានារ៉ាប់រង។ មិនថាវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណានោះទេ សូមកុំសង្ស័យពីសារៈសំខាន់របស់វាក្នុងអាជីវកម្ម។

ឧបករណ៍ចល័តប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារ

មនុស្សជាច្រើនខិតខំថែរក្សាការិយាល័យនិងកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែ តើអ្នកធ្លាប់ឈប់ហើយគិតអំពីសុវត្ថិភាពនៃទូរស័ព្ទដៃដែលគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលិករបស់អ្នកដែរឬទេ? អ្នកវាយប្រហារខាងក្រៅដឹងថាការិយាល័យគឺមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ដូច្នេះ ពួកគេនឹងទាញយកទិន្នន័យសំខាន់ៗអំពីក្រុមហ៊ុនតាមរយះទូរស័ព្ទ។ មនុស្សមួយចំនួនមានទំលាប់ក្នុងការចូលទៅកាន់ការិយាល័យតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនៅឯផ្ទះរបស់ពួកគេ។ អ្នកវាយប្រហារអាចប្រើឱកាសនេះដើម្បីរំលោភបំពានសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទនិងទទួលការចូលក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម។ លើសពីនេះទៅទៀត ទូរស័ព្ទដៃអាចត្រូវគេលួច បាត់បង់ឬក៏ត្រូវកាន់ដោយអ្នកផ្សេង។

វិធីល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះគឺដោយអប់រំបុគ្គលិករបស់អ្នកអំពីសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតដោយការប្រើអត្តសញ្ញាណស្នាមម្រាមដៃ ហាមការប្រើប្រាស់ការចងចាំពាក្យសម្ងាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងគេហទំព័រ និងចៀសវាងការប្រើWi-Fi ឥតគិតថ្លៃ។ Wi-Fi ទាំងនេះគ្មានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ទេ។ លើសពីនេះទៀត ត្រូវប្រាកដថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ។

ការវិនិយោគក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតមានតម្លៃថោកជាងការបាត់បង់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

នៅពេលឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតកើតឡើង ជាទូទៅអាជីវកម្មត្រូវបង្ខំចិត្តបង់ប្រាក់ពិន័យទៅតុលាការនិងវិនិយោគិន ។ ការស៊ើបអង្កេតត្រូវចាប់ផ្តើមដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវកំហុស។ នៅទីបំផុត អាជីវកម្មនឹងបាត់បង់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទាំងអស់។

នេះនឹងនាំឱ្យមានការចំណាយបន្ថែមទៀតក្នុងការទទួលអតិថិជនថ្មីនិងការកសាងម៉ាកឈ្មោះឡើងវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះជាអ្វីដែលអាចធ្វើទៅចំពោះក្រុមហ៊ុនធំ។ សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ពួកគេអាចនឹងចាកចេញមុខជំនួញក្នុងរយៈពេលតែពីរបីខែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការខ្វះខាតថវិកាដើម្បីបំពេញការងារនោះ។ ការធានានូវអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងចំណាយតិចជាងការចំណាយទាំងនេះ។

ការវាយប្រហារលើអាជីវកម្មគឺជាការគំរាមកំហែងដល់បុគ្គលិកនិងអតិថិជនផងដែរ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវរំលោភបំពាននៅពេលការវាយប្រហារកើតឡើង។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន ព័ត៌មានឥណទាន និងលេខទូរស័ព្ទ។ ព័ត៌មានបែបនេះអាចបង្កឱ្យមានការវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើមនុស្សនិងទិន្នន័យរបស់ពួកគេដែលធ្វើឱ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខរបស់ពួកគេ។

ឧក្រិដ្ឋជនអ៊ិនធឺណិតវិវត្តន៍លឿងជាងអាជីវកម្ម

ឧក្រិដ្ឋជនអ៊ិនធឺណិតគឺជាមនុស្សដែលទទួលការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងល្អដែលមានព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីសុវត្ថិភាពក្នុងដៃរបស់ពូកគេ។ មុនពេល IT របស់ក្រុមហ៊ុនដឹងថាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេកំពុងត្រូវគេរំលោភបំពាន ឧក្រិដ្ឋជននឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលចាំបាច់ដើម្បីទទួលអ្វីដែលពួកគេចង់។ នេះមានន័យថា ការបញ្ឈប់ពួកគេអាចជារឿងដ៏មមាញឹកនិងមិនអាចទៅរួចទេក្នុងករណីភាគច្រើន។ ជម្រើសមួយសម្រាប់អាជីវកម្មគឺគួរតែត្រូវផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកសន្តិសុខអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

មានការរំលោភបំពានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពិភពជំនួញ។ ឧទាហរណ៏មួយគឺ Equifax ដែលបោះបង់អាជីវកម្មជាច្រើន ។ ប្រសិនបើការវាយប្រហារទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអាជីវកម្មអំពីតម្រូវការដើម្បីទទួលសុវត្ថិភាពអ៊ិនធឺណិតទេ ពួកគេគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារដ៏សាហាវ៕

ប្រភព៖

https://gbhackers.com/companies-moving-towards-cyber-security/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here