កំហុសរបស់កម្មវិធី Skype អនុញ្ញាតឱ្យពួកហេគឃ័រអាចឆ្លងកាត់ Bypass ទៅលើ Screen Lock នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

0

ភាពងាយរងគ្រោះថ្មីមួយត្រូវបានឃើញនៅក្នុងកម្មវិធី Skype នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកហេគឃ័រអាចទទួលការចាក់សោរលើអេក្រង់ Screen Lock ដើម្បីចូលទៅកាន់វិចិត្រសាលរូបភាព លេខទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង Browser។ វាធ្វើដូច្នេះតាមរយៈឆ្លងកាត់អេក្រង់លេខកូដសម្ងាត់ Passcode Screen របស់ស្មាតហ្វូននេះ។

ភាពងាយរងគ្រោះដែលត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយរបស់កម្មវិធី Skype ត្រូវរកឃើញដោយលោក Florian Kunushevci ដែលជាអ្នកប្រមាញ់កំហុសដែលមានអាយុ 19 ឆ្នាំ និងអ្នកប្រើប្រាស់ Skype ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

លោកនិយាយថា ខណៈដែលលោករាយការណ៍បញ្ហានេះទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Microsoft កំហុសនេះអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដែលមានស្មាតហ្វូនទទួលការហៅចេញពីកម្មវិធី Skype និងឆ្លើយតបទៅវិញដោយមិនចាំបាច់ដោះសោឧបករណ៍នេះ។ លើសពីនេះទៀត នៅពេលដែលការហៅនេះត្រូវជ្រើសរើសអ្នកលួចបន្លំអាចចូលទៅកាន់វិចិត្រសាលរូបភាព បញ្ជីលេខទំនាក់ទំនង បញ្ជីសារ និងសូម្បីតែកម្មវិធីរុករក Browser ថែមទៀត។

លោក Florian រកឃើញភាពខុសប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងវិធី App ដែលកម្មវិធីនេះចូលដំណើរការឯកសារមូលដ្ឋានជាច្រើននៅពេលដែលវាអនុវត្តការហៅ VoIP ហើយវាជំរុញឱ្យគាត់ស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀត។ ខណៈពេលកំពុងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះ គាត់រកឃើញថានៅពេលឆ្លើយការហៅរបស់ Skype កម្មវិធីមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ Android មួយចំនួនអាចត្រូវបញ្ចូលដោយមិនចាំបាច់ដោះសោឧបករណ៍នោះទេ។

បញ្ហានៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដ៍សាហាវបែបនេះធ្វើឱ្យមានហានិភ័យនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានរសើបជាច្រើននៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបោកបញ្ឆោតចូលប្រើវាដោយមិនចាំបាច់ដោះសោលេខកូដសម្ងាត់ Passcode នោះទេ៕

ប្រភព៖

http://www.ehackingnews.com/2019/01/skype-flaw-allows-hackers-to-bypass.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here