តើអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីសុវត្ថិភាពផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត?

0

ជាមួយមនុស្សភាគច្រើនដែលប្រើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការផ្ញើរសារទាំងអស់សុទ្ធតែ ទាក់ទងជាមួយមិត្តភក្តិ ឬក្រុមគ្រួសារ។ ចុះយ៉ាងណាចំពោះគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក?  ការសិក្សាថ្មីមួយកំណត់ថា 96% នៃគ្រូពេទ្យផ្ញើសារដើម្បីសម្របសម្រួលការថែទាំអ្នកជំងឺ។ នេះអាចនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្មណ៍។

នរណាម្នាក់មានម៉ាស៊ីនស្កេន ដែលទិញពីក្រុមហ៊ុន Amazon មានសក្តានុពលអាចចូលទៅកាន់ ព័ត៌មានរសើបទាំងនោះ។ ប្រសិនបើមានមនុស្សចំលែកដឹងពីគំរោងវិស្សមកាលរបស់អ្នកនោះសូមស្រមៃថាពួកគេអាចចូលមើលកំណត់ត្រាសុខភាពរបស់អ្នក។

ទំនាក់ទំនង និងការផ្ញើសារ ពីបញ្ហាសុខភាពតាមរយៈឌីជីថល

ព័ត៌មានឌីជីថលមានគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងស្ថាប័នវេជ្ជសាស្រ្តដែលបច្ចុប្បន្ននេះវាជាទម្លាប់ទូទៅក្នុងការប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិច។ នេះអាចជារឿងល្អធ្វើឱ្យការព្យាបាលអ្នកជំងឺមាន ប្រសិទ្ធភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាវាក៏អាចជាច្រកទ្វារងាយស្រួលសម្រាប់ចោរប្លន់ទិន្នន័យដើម្បីចូលប្រើ ព័ត៌មានឯកជន។

គ្រូពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាជាច្រើនប្រើទិន្នន័យចល័តដើម្បីជួយក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេពីការទទួលទិន្នន័យព្យាបាលដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងទៀត។ អ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាព ជាទៀងទាត់ក៏តែងតែប្រើការផ្ញើសារជាមធ្យោបាយដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺសម្រាប់ការណាត់ជួប និងការលុបចោល។ ការផ្ញើរសារជាមធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលបំផុត។

HIPAA

ច្បាប់ស្តីពីទំនួលខុសត្រូវនិងការទទួលខុសត្រូវធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (HIPAA) ឆ្នាំ 1996 មានផ្នែកមួយដើម្បីការពារព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈឯកជន នៅពេល ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដោយឧស្សាហកម្មថែទាំសុខភាពដោយធ្វើនិយ័តកម្មអំពីរបៀបដែលវាអាចត្រូវប្រើប្រាស់ និងទំនាក់ទំនង។

ជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាព HIPAA ចែងថា មានសុវត្ថិភាពជា ច្រើនត្រូវជួលដោយបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល និងវេជ្ជសាស្រ្តដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំង ការប្រើប្រាស់ការអ៊ិនគ្រីបក្នុងទំនាក់ទំនងឌីជីថលតាមដែលអាចធ្វើទៅ។  ប្រសិនបើបុគ្គលិក និង ស្ថាប័នសុខាភិបាលអនុវត្តតាមការការពារដែលតម្រូវដោយ HIPAA នោះវាគ្មានការព្រួយបារម្ភនោះ ទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ HIPAA មិនតម្រូវឱ្យមានការអ៊ិនគ្រីប មិនរើសអើង ឆ្លងកាត់ board នោះទេ ហើយវាតែងតែមានកំហុសឆ្គង និងការធ្វេសប្រហែសពីអ្នកប្រើប្រាស់។ ជាពិសេសគ្លីនិកតូច ដែលមាននីតិវិធីសុវត្ថិភាពតិចតួចនៅនឹងកន្លែងរកឃើញថាវាមានការពិបាកដើម្បីអនុលោមតាម តម្រូវការរបស់ HIPAA ។

ការការពារព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្ត

ដូច្នេះ តើអ្វីដែលអាចធ្វើដើម្បីការពារទំនាក់ទំនងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ? ការផ្ញើសារអត្ថបទដែលមាន សុវត្ថិភាពគឺជាជម្រើសដែលអាចសម្រេច ទោះបីជាមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្ត ទាំងស្រុង ក៏ដោយ វាអាស្រ័យទៅលើកិច្ចសហការរបស់បុគ្គលិក។ ការសិក្សាមួយរកឃើញថា មានតែ បុគ្គលិកពេទ្យចំនួន 31 ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ ដែលអ៊ិនគ្រីបព័ត៌មាន ដែលជាការអនុវត្តស្តង់ដារ មុនពេលបញ្ជូនវាទៅកាន់ cloud។ មានកម្មវិធី ដែលនឹងអ៊ិនគ្រីបសារជាអត្ថបទ ប៉ុន្តែរាល់ឧបករណ៍ តែមួយផ្ញើ និងទទួលអត្ថបទទាំងនេះត្រូវប្រើប្រព័ន្ធដូចគ្នា។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលិកពេទ្យចាំបាច់ត្រូវពិចារណាអំពីបញ្ហាដែលអ្នកក្រៅចង់លួចមើលសារ របស់ពួកគេ ដែលជាព័ត៌មានសំខាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈឯកជនអាចត្រូវទាក់ទង តាមរបៀបរក្សាភាពឯកជនរបស់អ្នកជំងឺ។ តាមរយៈផ្នែក IT របស់មន្ទីរពេទ្យនឹងដឹកនាំកិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែងដើម្បីឱ្យមនុស្សទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពពត៌មាន។ ប៉ុន្តែវាកាន់តមានការលំបាកជាងមុន ដែលមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទូទាំងវិស័យពេទ្យ។

វាគឺជារឿងមួយដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ មួយ។ វាជារឿងមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធានាប្រព័ន្ធពីរ ឬរាប់រយប្រព័ន្ធ ដូចជាករណីជាមួយស្ថាប័នធំ ៗ ជាច្រើន។ប្រសិនបើវាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការងារគួរឱ្យព្រួយបារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដែលបង្កើតសេវាការអ៊ីនគ្រីបគ្របដណ្ដប់ប្រពន្ធ័ទាំងអស់នោះ។

នៅកន្លែងធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់ ឧបករណ៍ របស់និយោជិតនីមួយៗគួរតែប្រើកម្មវិធីអ៊ិនគ្រីបផ្ទាល់ខ្លួនហើយការប្រើប្រាស់អ៊ីនគ្រីបគួរតែត្រូវ ត្រួតពិនិត្យជាមួយនិយោជិត ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការមិនឯកភាព។ បន្ថែមពីលើការដាក់លេខ សម្ងាត់ កូដសម្ងាត់គួរតែត្រូវធ្វើឡើងជាចាំបាច់លើគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់។

ចុងបញ្ចប់បុគ្គលិកពេទ្យមិនគួរមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជំងឺទេ មានន័យថាពួកគេ យល់ព្រមទាក់ទងតាមរយៈការផ្ញើរអត្ថបទសារ។ ការព្រមព្រៀងគួរតែត្រូវទទួលដោយអ្នកជំងឺ ម្នាក់ៗមុននឹងមានការទាក់ទងអត្ថបទសារកើតឡើង ហើយអ្នកជំងឺគួរដឹងថាសារដែលផ្ញើ ឬទទួល អាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។

ដោយសារតែគ្មានវិធីដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍ឆ្លាតឬការផ្ញើសារនៅថ្ងៃនេះ ការផ្ញើសារចល័តមាន សុវត្ថិភាពក្នុងការថែទាំសុខភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់។ ពត៌មានពេទ្យគឺជាពត៌មានរសើបបំផុត និងមាន តំលៃថ្លៃ នៅទីនោះ ហើយនៅពេលណាដែលវាធ្លាក់ចូលក្នុងដៃជនល្មើស។ ផលវិបាកអាចមានភាព ទូលំទូលាយ និងការបំផ្លិចបំផ្លាញ។ អ្នកជំងឺដែលស្វែងរកជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភ ចំពោះសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការសួរទៅកាន់គ្រូពេទ្យ របស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេប្រើការអ៊ិនគ្រីបប្រសិនបើពួកគេត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរយៈសារ។ ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចធ្វើទេនោះ អ្នកមានសិទ្ធិប្រាប់ពួកគេថា អ្នកមិនចង់ផ្តល់ព័ត៌មាន ណាមួយរបស់អ្នកតាមរយៈការផ្ញើសារតាមឧបករណ៍ចល័តទេ៕

ប្រភពពត៌មាន៖

https://www.tripwire.com/state-of-security/healthcare/secure-mobile-messaging-healthcare/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here