ឧបករណ៍រាប់លានកំពុងប្រើ Version ចាស់របស់ Softwares ល្បីៗ

0

យោងតាមប្រភពរបាយការណ៍របស់ Avast PC ឆ្នាំ២០១៩​បង្ហាញថា កុំព្យូទ័ររាប់លានកំពុង ដំណើរការកំណែចាស់ៗរបស់កម្មវិធីដែលមានប្រជាប្រិយភាពដូចជា VLC, Skype, Java និង Foxit reader ដែលមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេ។ ការដកស្រង់ទិន្នន័យនេះគឺធ្វើលើ កុំព្យូទ័រចំនួន១៦៣ លានគ្រឿងហើយរបាយការណ៍នេះគ្របដណ្តប់លើ PC   Software និង Hardware ដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក។

កម្មវិធីបញ្ឆោតទាំងឡាយ គឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ិនធឺរណិត។ កម្មវិធីកំណែចាស់ ទាំងនោះផ្តល់ឱ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចការផលិតដោយភាពងាយរងគ្រោះដែលគេកំណត់ និងដើម្បីទទួលបានការចូលប្រព័ន្ធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

ខាងក្រោមគឺ​ជាកម្មវិធី ដែលគេតំឡើងច្រើនជាងគេបំផុតនៅឆ្នាំ២០១៨ រួមមាន Google Chrome   Adobe Reader WinRAR  Microsoft Office និង Mozilla Firefox ។ ក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលគេតំឡើងចំនួន ៥៥ ភាគរយ មិនមែនជាកំណែចុងក្រោយបំផុតទេ ហើយកម្មវិធីទាំងនោះប្រើទម្រង់ និង ឧបករណ៍មានភាពងាយរងគ្រោះ ដែលគួរតែត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗ។ នៅជុំវិញពិភព លោក windows 7 គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុត ហើយប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ Windows Vista គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលកម្រនឹងត្រូវគេប្រើប្រាស់។

៩% នៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ១០ ទាំងអស់ត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោក  ហើយ សុទ្ធតែហួសសម័យ និងងាយរងគ្រោះ។ Office គឺជាកម្មវិធីដែលគេប្រើច្រើនបំផុតនៅលើ ពិភពលោក និងជាកម្មវិធីមួយដែលមានភាពទាន់សម័យបំផុត។ ឧបករណ៍វាយលុកផ្តោតលើ​ភាពងាយរងគ្រោះរបស់ Microsoft Office ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាយប្រហារដោយ ប្រតិបត្តិស្គ្រីបព្យាបាទស្ងាត់ ៗលើម៉ាស៊ីនជនរងគ្រោះ។

ក្នុងការបះបោរនា​ពេលថ្មីៗនេះ​ពួក hacker បំពានលើកំហុសឆ្គងដែលមានក្នុង Microsoft Word នៅលើវីដេអូអនឡាញនាពេល អនាគតដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារបញ្ជូនពពួកមេរោគទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ជនរង គ្រោះ។ យោងតាមប្រភពរបាយការណ៍៦៣ ភាគរយនៃ PC ជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ។ អ្នកប្រើពាក់ កណ្តាលមានអង្គចងចាំ៤ GB ហើយមានតែ ១៥ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកប្រើប្រាស់មាន SSD ល្បឿនលឿន ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/outdated-versions-softwares/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here