ពួកហេគឃ័របំពានលើ Tool របស់កម្មវិធី TeamViewer ដើម្បីចែកចាយមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់អាចលួចទិន្នន័យសំខាន់បាន

0

តួអង្គគំរាមកំហែងប្រើ TeamViewer  ដ៏ល្បីល្បាញ និងប្រើប្រាស់វាដើម្បីបញ្ចូនមេរោគលើ ឧបករណ៍របស់ជនរងគ្រោះដែលលួចយកទិន្នន័យសំខាន់។ Teamviewer គឺជាឧបករណ៍​ដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលគេប្រើសម្រាប់ការបញ្ជាពីចម្ងាយ ចែករំលែកលើ desktop  ប្រជុំ​តាមអ៊ីនធឺណិត ធ្វើសន្និសីទបណ្ដាញ និងផ្ទេរឯកសាររវាងកុំព្យូទ័រ។

អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខ​ដែលមានឈ្មោះថា FewAtoms រកឃើញ URL ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយ archive ត្រូវអ្នក​ស្រាវជ្រាវសន្តិសុខ Trend Micro វិភាគ។ URL ផ្ទុកមេរោគមានគ្រោះថ្នាក់ជា spyware ក្លែង​ខ្លួន​ជា TeamViewer។

នៅពេលដែលវាដំណើរការដោយជោគជ័យលើម៉ាស៊ីនរបស់ជនរង​គ្រោះ វានឹងទម្លាក់ឯកសារបន្ថែមនៅក្នុងថតបណ្ដោះអាសន្ន។ វាទម្លាក់ទាំងឯកសារព្យាបាទ និងឯកសារមិនព្យាបាទ។ វាទម្លាក់ឯកសារដូចខាងក្រោមក្នុងថតបណ្ដោះអាសន្ន។នៅពេលដែលមេរោគចូលក្នុងប្រព័ន្ធជនរងគ្រោះ វាដំណើរការឯកសារ TeamViewer ។

ឯកសារ exe ដែលផ្ទុកឯកសារ DLL ព្យាបាទពី (“% User Temp% \ PmIgYzA \ TV.dll”) ក្រោយមកវាប្រមូលផ្តុំគ្នាក្រោយពីអ្នកប្រើ និងទិន្នន័យត្រូវបញ្ជូនត្រលប់ទៅ hxxp: // intersys32 [។ ] com ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន៖

• ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ

•ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ •ឈ្មោះកុំព្យូទ័រ

• ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់

•ទំហំ RAM

•វត្តមាននៃផលិតផល AV

•សិទ្ធិជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថា មេរោគភ្ជាប់ទៅនឹង URL ជាក់លាក់ដែលប្រើដោយមេរោគ Trojan Trojan និងមេរោគ Fareit ។

ការប្រើប្រាស់ TeamViewer មិនមែនថ្មីទេ​  ហើយពេលថ្មីៗនេះ អ្នកវាយប្រហារប្រើ TeamViewer ដើម្បីបញ្ចូននូវមេរោគដ៏មានអានុភាព ដែលទទួលការត្រួត ពិនិត្យប្រព័ន្ធរបស់ជនរងគ្រោះពីចម្ងាយ និងលួចលុយពីអង្គការគោលដៅ។​”យើងរកឃើញថា ឧបករណ៍នោះត្រូវបញ្ចូលបន្ថែមដោយ DLL ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅនឹងកំណែស្របច្បាប់ ដែលមានផ្ទុកលើឧបករណ៍របស់ជនរងគ្រោះ” ៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/malware-through-teamviewer/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here