កូដផ្សព្វផ្សាយ (Ads Code) “កាត់បន្ថយ” ល្បឿន browsing

0

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើអោយគេហទំព័រដើរយឺត​​ បើតាមការវិភាគគេហទំព័រពេញនិយមជាង1លាន។ ការស្រាវជ្រាវដោយអ្នកអភិវឌ្ឍលោក Patrick Hulce ពិនិត្យមើលថាកំណាត់លេខកូដត្រូវ ចំណាយពេលយូរបំផុតដើម្បី load។ គាត់រកឃើញថាប្រហែល 60% នៃពេលវេលា loading សរុប នៃទំព័រមួយត្រូវបង្កឡើងដោយស្គ្រីបដែលដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬវិភាគអ្វីដែលអ្នកប្រើធ្វើ។

ប៉ុន្តែការប្រើកម្មវិធីទប់ស្កាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជាមិនមែនជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជៀសវាងការយឹតយាវ និងបង្កើនល្បឿននៃគេហទំព័រនោះទេ។

blocks អាក្រក់

លោក Hulce ប្រមូលទិន្ន័យពីទាំងគេហទំព័រកុំព្យូទ័រលើតុ និងទូរស័ព្ទ លើគេហទំព័រដែលមាន ប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនដែលលោកជ្រើសរើសកម្មវិធីសរសេរជាភាសា Javascript ។ នេះត្រូវប្រើជា ទូទៅដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីធ្វើឱ្យ interactive sites និងជួយពួកគេបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬកត់ត្រាអ្វីដែលអ្នកប្រើចុចលើ។ គាត់រកឃើញថាកូដ Javascript ដែលជួយ Google ផ្តុកការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មលើទំព័រ និងវិភាគសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើដែលឲ្យដំណើរការយឺតសំរាប់អ្នកទស្សនា។

លោក Hulce ប្រាប់គេហទំពរ័ព័ត៌មានចុះបញ្ជីថា “Javascript នៅពីក្រោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម របស់ Google និងប្រព័ន្ធវិភាគរបស់វាគេរកឃើញនៅលើចំនួនគេហទំព័រច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមគំរូ រាប់លាន។ គាត់រកឃើញថាប្រសិនបើប្រើជាមួយគ្នានៅលើគេហទំព័រមួយនោះអ្នកអាចបន្ថែម ច្រើនជាង2-3ក្នុង1វិនាទីសំរាប់ loading times។

ការវិភាគរកឃើញថាមានស្គ្រីបផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយ ចំនួនដែលសរសេរនៅក្នុង Javascript ធ្វើឲ្យមានដំណើរការយូរជាងមុន ប៉ុន្តែទាំងនេះគេប្រើនៅលើ proportion of sites ដែលមានទំហំតូចជាងច្រើន។ ពិរុទ្ធជនដ៏អាក្រក់បំផុតគឺជាស្គ្រីប WordAds សម្រាប់ blogs WordPress រូបភាពដែលអាចកាត់បន្ថយល្បឿនការមកដល់នៃទំព័រទាំងមូលរហូតដល់ 2.5 វិនាទី។

លោក Hulce និយាយថាមិនមែនការពន្យារពេលទាំងអស់ត្រូវកាត់បន្ថយការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិភាគនោះទេ។ មានកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាៈ network delays និងទំហំឯកសារធំ សម្រាប់មាតិកាមួយចំនួនក៏អាចរួមចំណែកដល់ដំណើរការយឺតដែរ។ លើសពីនេះទៀតលោកនិយាយថាការប្រើកម្មវិធីរារាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនតែងតែអាច បង្កើនល្បឿនទេ។ Ad-blockers អាចបញ្ឈប់ “វិធីសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវសំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រព័ន្ធនិងការបំភាន់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ស្មុកស្មាញដែលបង្កើនពេលវេលាប្រតិបត្តិស្គ្រីប” ៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://www.bbc.com/news/technology-47252725

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here