ហ្គេម ​PUBG កំពុងល្បី បែរជាត្រូវគេស្នើរអោយបិទ ដោយសារតែសិស្ស និស្សិតវក់ខ្លាំងពេក

0

Playerunknown’s Battlegrounds ឫហៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាត់ថា PUBG ជាប្រភេទហ្គេម Battle Royal ដែលទទួលបានការពេញខ្លាំងទូទាំងពិភពលោក រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

ប៉ុន្តែពេលថ្មីៗនេះ សមាគម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និស្សិត Jammu និង Kashmir នៅឥណ្ឌា ស្រាប់តែបានចេញមុខអំពាវចង់អោយយផ្អាកហ្គេមមួយនេះគឺ PUBG Mobile នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។

ការអំពាវនាវបែបនេះ ដោយសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែ​ សិស្សវក់ក្នុងការលេងហ្គេមមួយនេះ ដែលធ្វើអោយការធ្វើតេស្ដរបស់ពួកគេ មានការធ្លាក់ចុះខ្សោយគួរអោយព្រួយបារម្ភ។

ដោយឡែកចំពោះរឿងនេះ ក៏មានការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនពេញចិត្តផ្សេងៗទៀតផងដែរ ដោយមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថា៖ «ឥទ្ធិពលនៃការញៀនហ្គេម គ្រោះថ្នាក់ជាង​​​​គ្រឿងញៀនទៅទៀត»៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here