មេរោគ Pirate Bay (TPB) Malware matryoshka ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅលើ Torrents តាមរយៈការបន្លំខ្លួនជាហ្គេមកុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធី Cracked Software

0

ឧក្រិដ្ឋជនអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ The Pirate Bay (TPB) ដែលជាវេទិកា torrent ដើម្បីចែក​ចាយ​ពពួកមេរោគ Matryoshka តាមរយៈបណ្តាញ torrent មានគ្រោះថ្នាក់​ និងមេរោគមានគ្រោះ ថ្នាក់ ដោយវាដើរតួ​ជាកម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ហ្គេមឯកសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ជាទូទៅអ្នកវាយប្រហារ​ បើកដំណើរការកម្មវិធីតាមដាន Pirate Bay (TPB) ជាមួយនឹងឯកសារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដែលបង្កឡើងដោយកម្មវិធីចម្លងដែលបង់ប្រាក់។

Crooks ប្រើគណនីផ្សេងៗជាច្រើន​ដើម្បី​បង្ហោះ torrentមានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីសម្រុះសម្រួលអ្នកប្រើឱ្យចុចលើវា។ ក្នុងកំឡុងពេលមាន ដំណើរការឆ្លងមេរោគនៅពេលអ្នកប្រើចុចលើឯកសារនោះ torrent ព្យាបាទត្រូវផ្ទុកឡើងក្នុង Pirate bay (TPB) ដោយទម្លាក់មេរោគ Trojan ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរងគ្រោះ។ក្រោយពីកម្មវិធី​ដំឡើងមេរោគដំបូងនាំអ្នកប្រើចូលទៅក្នុងទំព័របន្លំមួយមានឈ្មោះថា The Pirate Bay (TPB) ជាកន្លែងដែលអ្នកវាយប្រហារបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់បង្ហាញព័ត៌មានរបស់ពួកគេ។

ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តនេះអ្នកវាយប្រហារទទួលបានគណនីរបស់អ្នកប្រើជាច្រើន ហើយក្រោយ មកត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចែកចាយនូវ torrent ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀត។ ក្រោយមក វាទទួលបាន URL ពីម៉ាស៊ីនបម្រើ C & C និងកូនសោអ៊ិនគ្រីបពី Pastebin ហើយវាដំណើរការ ឯកសារ PE ចំនួនបួន។ ក្នុងករណីនេះ ឯកសារទីពីរ និងទីបួនជាអ្នកទាញយកសម្រាប់ Adware របស់ InstallCapital និង MegaDowl ដែលលាក់កម្មវិធីមួយចំនួនក្នុងកំឡុងពេល​ដំណើរ​ការដំឡើងនៅលើប្រព័ន្ធរបស់ជនរងគ្រោះ។ ”

ជាលទ្ធផលរបស់កិច្ចខិតខំប្រឹង ប្រែងរបស់ PirateMatryoshka នៅក្នុង Pirate Bay (TPB) កុំព្យូទ័រជនរងគ្រោះ​ត្រូវបង្កប់មួយ​នឹងកម្មវិធីដែលមិនចង់បានធ្វើឱ្យមានការរំខានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងធ្វើឱ្យខូចខាតដល់​ប្រភព។ ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបង្ហាញថា ឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារចំនួន ៥ ដែល​បានផ្ដល់ដោយអ្នកតំឡើងជាដៃគូគឺមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ដែលជួប​ប្រទះមាន pBot, Razy និងអ្នកដទៃ នេះយោងតាមប្រភពរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ Kaspersky៕

ប្រភពព័ត៌មាន៖

https://gbhackers.com/pirate-bay-tpb-malware/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here