NASA ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងពេលបិទរដ្ឋាភិបាល

0

ក្រុមមន្ត្រីណាសានិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាលាក្រុងក្រោយការបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែមករាថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ណាសាត្រូវគំរាមកំហែងអំឡុងការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក។

តាមរបាយការណ៍របស់ Space.com លោក Jim Bridenstine អ្នករដ្ឋបាលរបស់ NASA និយាយនៅក្នុងសាលាក្រុងថា “អង្គការ NASA គឺជាស្ថាប័នមួយដែលត្រូវវាយប្រហារច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅពេលវាទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត” ។

លោក Bridenstine ថ្លែងថា: «នៅទូទាំងពិភពលោកមានរដ្ឋាភិបាលដែលចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ ពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យានៅទីបំផុតកំណត់តុល្យភាពនៃថាមពលនៅលើផែនដីហើយយើងកំពុងធ្វើអ្វីដែលជាបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងបំផុត»។ មានមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់វាមិនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទេប៉ុន្តែសម្រាប់គោលបំណងរបស់ពួកគេផ្ទាល់។

យោងតាមលោកស្រី Renee Wynn ប្រធានផ្នែកព័ត៌មានរបស់អង្គការ NASA ឱ្យដឹងថា មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ NASA បន្តប្រតិបត្តិការ ២៤ម៉ោងក្នុងរយៈពេលបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

លោកស្រី Wynn និយាយថា “យើងត្រូវការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក ហើយយើងត្រូវការពារសុចរិតភាពនៃទិន្នន័យទាំងអស់ដែល NASA ទទួលនិងចែករំលែក” ។ “នោះគឺជាកត្តាជំរុញដ៏ចម្បងរបស់យើងក្នុងការការពារអ៊ីនធឺណិត។ វាជាអ្នកនិងឈ្មោះរបស់យើង កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងដែលតាមរយៈទិន្នន័យរបស់យើងនិងវិទ្យាសាស្រ្ត វិស្វកម្ម គណិតវិទ្យា និងបច្ចេកវិទ្យាដែលរកឃើញតាមរយៈនោះ” ។

Wynn និយាយថា SOC ស្រាវជ្រាវឧប្បត្តិហេតុក្នុងអំឡុងពេលបិទហើយរាយការណ៍ថាជាទូទៅអង្គការ NASA ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ នាងនិយាយថា ការគំរាមកំហែងខាងប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិតមិនមែនតែងតែជាពួក Hacker នោះទេ ប៉ុន្តែអាចជាបុគ្គលិករបស់អង្គការ NASA ដែលបាត់បង់ទូរស័ព្ទរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេក៏ចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខផងដែរ។

Wynn និយាយថា “ការរក្សាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅផ្នែកភាគច្រើនគឺមានមុខងារពេញលេញ” ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទដោយអរគុណដល់ SOC ។ “ខ្ញុំនិយាយថា ‘ភាគច្រើន’ ពីព្រោះយើងក៏ត្រូវគិតអំពីការអភិរក្សមូលនិធិ ហើយដូច្នេះនៅពេលដែលសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិតមានសារៈសំខាន់ វាមានអ្វីដែលសំខាន់ជាងអ្វីផ្សេងទៀត។

ឧទាហរណ៍ គេហទំព័រ NASA មួយចំនួនត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងអំឡុងពេលបិទដោយសារតែវិញ្ញាបនបត្រគេហទំព័ររបស់ពួកគេផុតកំណត់។ គេហទំព័រដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាមិនមានសុវត្ថិភាពអាចនឹងងាយទទួលរងការវាយប្រហារនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទិន្នន័យ NASA ។ យោងតាមលោកស្រី Wynn អង្គការ NASA ធ្វើការចុះបញ្ជីយ៉ាងហោចណាស់ ៣៥កន្លែងដោយសារតែការផុតកំណត់នៃវិញ្ញាបនបត្រក្នុងអំឡុងពេលបិទ។

ថ្វីបើមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលបិទទ្វារក៏ដោយ ក៏លោកស្រី Wynn និយាយថា ការស្កេននាយកដ្ឋានសន្តិសុខមាតុភូមិ(Department of Homeland Security)ថ្មីបំផុតបង្ហាញថា អង្គការ NASA “គ្មានបញ្ហាប្រឈមខាងក្រៅទេ។ តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ សម្រាប់ពេលនេះ យើងទទួលជោគជ័យនេះយ៉ាងល្អ»៕

ប្រភព៖

https://securitytoday.com/articles/2019/02/07/nasa-faced-cybersecurity-threats-during-government-shutdown.aspx?m=1

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here