កុំព្យូទ័រ DNA ទីមួយក្នុងពិភពលោកដែលអាចដំណើរការ Program ឡើងវិញដោយស្វ័យ

0

ការកំណត់ជាក់លាក់ចំពោះកុំព្យូទ័រជីវសាស្រ្តថាកូដណាមួយដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង DNA មិនអាចសរសេរឡើងវិញបានទេ។ លោក David Doty អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកកុំព្យូទ័រ UC Davis បានប្រាប់ Wired ថាការប្រើកុំព្យូទ័រ DNA គឺហាក់ដូចជាការបង្កើតកុំព្យូទ័រថ្មីចេញពីឧបករណ៍ថ្មីដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីថ្មីមួយ។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Doty និងក្រុមការងាររបស់គាត់បានបង្កើតកុំព្យូទ័រដែលមានមូលដ្ឋានលើ DNA ដែលអាចសរសេរនិងសរសេរឡើងវិញដូចជាអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលអាចនាំទៅដល់ព្យូទ័រជំនាន់ក្រោយ។

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Nature, Doty និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតពីសាកលវិទ្យាល័យ UC Davis, California វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានិងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានពិពណ៌នាអំពីកុំព្យូរទ័ DNA ដែលមាន 355 “DNA” ដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងសៀគ្វីក្នុងកុំព្យូទ័រធម្មតា។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសៀគ្វីដែលមានស្រាប់ដែលអាចដំណើរការបានតែមួយគត់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរៀបចំកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីចំនួន 21 ដែលអាចធ្វើអ្វីៗសាមញ្ញដូចជាការរាប់ ការជ្រើសរើសជម្រើស Option ។

កុំព្យូទ័រធម្មតានៅតែមានអត្ថប្រយោជន៍ធំជាងប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើ DNA ដោយសារតែនេះជាការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់វា។ ដោយកុំព្យូទ័រយួរដៃមានការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដូច្នេះអ្នកដែលសរសេរកម្មវិធីមិនចាំបាច់សិក្សាផ្សេងៗទៀត។

ប្រភព ៖

https://futurism.com/worlds-first-reprogrammable-dna-computer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here