ហេគឃ័រ Lipetsk បង្កើតនូវកាតដឹកជញ្ជូនដែលគ្មានដែនកំណត់

0

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ ប្រជាពលរដ្ឋនៃទីក្រុង Lipetsk អាចចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដោយប្រើកាតធ្វើដំណើរអេឡិចត្រូនិចពិសេសដែលសមតុល្យត្រូវបំពេញឡើងវិញជាទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នក hacker អាយុ២២ ឆ្នាំម្នាក់បញ្ចៀសប្រព័ន្ធនិងកត់ត្រាប័ណ្ណធ្វើដំណើរទៅជាគ្មានដែនកំណត់។

បុរសវ័យក្មេងនេះបង្កើតគណនីកាតនិម្មិតដែលត្រូវទទួលស្គាល់ដោយសុពលភាពនៃរថយន្តក្រុង ហើយត្រូវទទួលយកជាការទូទាត់ពិតប្រាកដ។ គាត់លក់កាតគ្មានដែនកំណត់ដល់ប្រជាជន៤ នាក់ក្នុងតម្លៃ មួយពាន់រ៉ូបែល (១៦ ដុល្លារ)ក្នុង១កាត ។ យោងទៅតាមម្ចាស់ប័ណ្ណគ្មានដែនកំណត់ ពួកគេមិនសង្ស័យថាបុរសវ័យក្មេងនេះប្រព្រឹត្តការចោទប្រកាន់ខុសច្បាប់នោះទេ។

ការពិតត្រូវដឹងនៅពេលអ្នកទិញម្នាក់ប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរដោយមានពាក្យបណ្តឹងអំពីការបរាជ័យនេះដោយម៉ាស៊ីនមិនស្គាល់កាតរបស់គាត់។ អ្នកគ្រប់គ្រងរកឃើញថា កាតមិនមាននៅក្នុងទិន្នន័យនោះទេ សមតុល្យភាពមិនត្រូវបំពេញក្នុងរយៈពេលយូរមកហើយ។ ប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះដែរ ម្ចាស់កាតធ្វើដំណើរយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។ បន្ទាប់មក បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅប៉ូលីស។

វាមានតំលៃកត់សំគាល់ថាក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរខាតបង់ប្រហែល ១១ពាន់រ៉ូបែល ។ ករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបង្កើតឡើងក្រោមមាត្រាពីរគឺ ការលួចបន្លំ និងការចូលប្រើព័ត៌មានកុំព្យូទ័រដោយខុសច្បាប់។

ប្រភព៖

http://www.ehackingnews.com/2019/03/lipetsk-hacker-made-transport-cards-to.html

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here